CHARAKTEROPATIA POURAZOWA Sprawe te poruszylismy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHARAKTEROPATIA POURAZOWA Sprawę tę poruszyliśmy już przy omawianiu zaburzeń psychicznych po ura- zach mózgu. Omówiliśmy tam zagadnienie mianownictwa, odkładając ze wzglę- dów dydaktycznych meritum zagadnienia do rozważenia w łączności z psycho- patiami. Otóż, niezależnie od ogólnego obniżenia sprawności psychicznej, przede wszystkim intelektualnej, stwierdzić można u wielu osobników trwałe zmiany struktury osobowości, dotyczące głównie charakteru, temperamentu i sposobu reagowania na bodźce. Jedni stają się UCZUCIOWO tępi, bez zainteresowań, skryci, mniej towarzyscy albo skłonni do unikania ludzi, inni raczej trwale przygnę- bieni i lękliwi, rzadziej beztrosko euforyczni. Częstym zjawiskiem są nieuza- sadnione zmiany nastroju, niekiedy nawet o cechach chwiejności afektywnej. Szczególnie przykrym objawem jest znacznie wzmożona drażliwość i poryw- czość, która doprowadza do zatargów z otoczeniem. W przystępie wściekłości zwęża się u tych osobników pole świadomości tak znacznie, że pozostaje potem niepamięć zupełna lub niemal zupełna. W cięższych przypadkach opanowanie afektów gniewu staje się niemożliwością (incontinentiq affectiva), tak że afekt ten jest niewątpliwie patologiczny. Popędliwoś ć tych chorych przejawia się roz- maicie. N a tym tle może występować opilstwo okresowe i poriomania. Zauwa- żono, że zaburzenia osobowości tego typu szczególnie często występują po . uszkodzeniach płatów czołowych, podczas gdy stany po uszkodzeniu płatów po- tylicznych znamionuje raczej błogostan lub nastrój tępy i apatyczny. Autorzy radzieccy zwrócili uwagę na chwiejność układu wegetatywno-naczyniorucho- wego, która jest wyrazem ogólniejszego zakłócenia równowagi układu korowo- trzewiowego (Bykow). Pawlowowski typ układu nerwowego silny słabnie w na- stępstwie doznanego urazu, stąd używana przez psychiatrów radzieckich nazwa. Stan ten objawia się szybkim męczeniem się i obniżeniem wy- dajności pracy. W pomyślnych warunkach społecznych chorzy ci mogą się utrzy- mać bez zatargów, jednakże w warunkach niepomyślnych kłótliwość i drażli- wość chorych oraz ich łatwe wyczerpywanie się sprowadzają trwały stan roz- drażnienia nerwowego. Zwłaszcza alkohol, przygodne infekcje, przeciążenie pracą, brak serdecznej wyrozumiałości otoczenia wywierają szkodliwy wpływ na chorego. Z biegiem czasu może on popaść w stan przygnębienia ze zwątpie- niem w swoją wartość albo nabrać idei prześladowczych, które uniemożliwiają mu harmonijne współżycie z niewyrozumiałym środowiskiem. Często osobnik taki szuka pociechy w kieliszku. Stwierdza się tu niemal z zasady nietolerancję napojów wyskokowych. Jak ważna jest rola czynników środowiskowych, świad- czy o tym. korzystny wpływ, jaki można zauważyć wkrótce po przeniesieniu chorego w przyjemniejsze warunki, po Odpoczynku lub wobec wyrozumialszej życzliwszej postawy otoczenia. [patrz też: , rehabilitacja, Studnie głębinowe, ubranka dla niemowląt ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)