Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Czułość w prawie psychofizycznym

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Czułość ma zastosowanie w podstawowym prawie psychofizycznym (Webera-Fechnera), jako zdolność odczuwania najsłabszych różnic między podnietami. Minimalną różnicę między podnietami, która daje ledwie dostrzegalną różnicę wrażeń, nazywamy progiem różnicy. Próg rozmówcy ma stalą wielkość względną, która się wyraża, jak to widzieliśmy powyżej, ułamkiem wskazującym, jaką część pierwotnej siły podniety trzeba dodać dla uzyskania ledwie dostrzegalnego przyrostu wrażenia. Czułość określa się więc wielkością odwrotnie proporcjonalną do progu różnicy. Tak wrażliwość, jak i czułość nie są wielkościami stałymi. Zmieniają się one w zależności od rozmaitych warunków. Najważniejsze dla zmian wrażliwości są następujące adaptacja. Jest to zmiana wrażliwości pod wpływem podniet działających na narządy zmysłowe. Jeżeli mianowicie działają na nie w ciągu pewnego czasu dostatecznie silne podniety, to wrażliwość na te podniety stopniowo słabnie. Natomiast wrażliwość wzrasta, jeżeli podniety są bardzo słabe lub W ogóle ich nie ma. Niektóre rodzaje wrażeń podlegają bardzo łatwo adaptacji, inne tylko nieznacznie. Wyraźną adaptację stwierdza się w dziedzinie czucia dotyku, temperatury, wzroku i węchu, a słabą we wrażeniach słuchowych i bólowych. Na przykład adaptację (przystosowanie) do temperatury możemy wykazać następującym doświadczeniem: w ciągu 1-2 min. trzymamy jedną rękę w temp. 40°, a drugą w zimnej, nie ponad 20°. Jeżeli potem obie ręce włożymy do wody o temperaturze średniej (30°), to woda będzie się wydawała równocześnie dla jednej ręki zimna, a dla drugiej gorąca. Szybką adaptacją odznacza się powonienie. Wchodząc do źle przewietrzonego pokoju odczuwamy przykry zapach, który po kilku minutach przestajemy czuć. Stwierdzono doświadczalną, że zupełna adaptacja do zapachu jodu następuje po 50-60 sek., do zapachu kamfory po 1,5 min. Zupełny powrót wrażliwości węchowej następuje po odpoczynku 1-3 min. Znane powszechnie są zjawiska adaptacji do światła i ciemności. W ciemności zwiększa się wrażliwość wzroku Vi nieprawdopodobnym stopniu. Dokładne pomiary wykazały, że po godzinie przebywania w ciemności wrażliwość może wzrosnąć 200 000 razy. [więcej w: petrus chojnice, zabiegi ambulatoryjne, dzień dziecka utraconego, wniosek o wydanie karty ekuz ]

Tags: , , ,

No Responses to “Czułość w prawie psychofizycznym”

  1. Hog Butcher Says:

    Wątrobę należy trenować, jak każdy inny narząd.

  2. Marcel Says:

    [..] Cytowany fragment: tłuszcze nienasycone[...]

  3. Nikodem Says:

    Dieta jest najważniejsza

Powiązane tematy z artykułem: dzień dziecka utraconego petrus chojnice wniosek o wydanie karty ekuz zabiegi ambulatoryjne