Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Dwie randomizowane próby Canakinumabu w układowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

W sumie 42 ze 128 pacjentów (33%) całkowicie zaprzestało stosowania glukokortykoidów. Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane w dwóch próbach. Tabela 3 podsumowuje działania niepożądane, które wystąpiły podczas dwóch prób. Żaden pacjent w badaniu nie przerwał badania z powodu niepożądanego zdarzenia; w fazie wycofania z próby 2, trzech pacjentów z grupy placebo wycofało się z powodu poważnego zdarzenia niepożądanego (zespół aktywacji makrofagów, zapalenie płuc i wyrównanie układowych MIZS). Kolejnych trzech pacjentów w grupie placebo wycofało się z powodu niepożądanych zdarzeń niepożądanych (wymioty, wysypka i zapalenie błony naczyniowej oka).
W próbie odnotowano dwa poważne zdarzenia niepożądane w każdej grupie. W grupie przyjmującej kanakinumab wystąpił jeden epizod zespołu aktywacji makrofagów i ospy wietrznej; w grupie placebo wystąpił jeden epizod każdego z zespołu aktywacji makrofagów i zapalenia żołądka i jelit.
W fazie otwartej próby 2 siedmiu pacjentów miało poważne nieoporne zakażenia: dwa były związane z zespołem aktywacji makrofagów, a pięć z nich ustąpiło w ciągu 2 tygodni.
W fazie wycofania u 6 pacjentów z grupy leczonej kanakinumabem wystąpiły ciężkie zdarzenia niepożądane (ból ręki i powiększenie węzłów chłonnych w jednym, zapalenie ucha środkowego i złamanie nogi w jednym, leukopenia, małopłytkowość i zwiększenie aktywności aminotransferaz w jednym, zwiększenie aktywności aminotransferazy w jednym; zakażenie dróg oddechowych; w jednym, a torbiel śledziony w jednym); żadne z tych zdarzeń nie doprowadziło do przerwania stosowania badanego leku. Poważne działania niepożądane wystąpiły u sześciu pacjentów otrzymujących placebo (zespół aktywacji makrofagów i urosepsis w jednej, odrą i zapaleniem płuc w jednym, urazowe uraz w dwóch, oraz uogólnione MIZS u dwóch); trzech z tych pacjentów (jeden z dwóch pacjentów z zaostrzeniem choroby, pacjent z zespołem aktywacji makrofagów i urosepsis oraz pacjent z odrą i zapaleniem płuc) przerwał stosowanie badanego leku z powodu zdarzenia. W żadnym z badań nie stwierdzono przypadków raka, gruźlicy ani oportunistycznych zakażeń. Przeciwciała anty-kanakinumab wykryto u czterech pacjentów; żaden nie był neutralizujący.
W badaniu trombocytopenia rozwinęła się u 2 pacjentów w grupie leczonej kanakinumabem (5%) iu z 38 pacjentów w grupie placebo (3%), a neutropenia wystąpiła u 2 pacjentów w grupie leczonej kanakinumabem (5%), a u żadnego grupa placebo. W fazie otwartego badania 2, w sumie 11 z 176 pacjentów z oceną (6%) miało trombocytopenię, a 10 z 176 (6%) miało neutropenię. W fazie wycofania z próby 2, w sumie 3 pacjentów w grupie leczonej kanakinumabem (6%) i w grupie placebo (2%) miało trombocytopenię; 6 pacjentów z grupy leczonej kanakinumabem (12%) i z grupy otrzymującej placebo (2%) miało neutropenię
[patrz też: gimnazjum bolszewo, mazak gostyń, homilopatia ]

Tags: , ,

No Responses to “Dwie randomizowane próby Canakinumabu w układowym młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów AD 7”

  1. Krystian Says:

    Kurcze miesni to cukier w diecie

  2. Cujo Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: operacja przepukliny[...]

  3. 101 Says:

    To tylko niedobór witaminy K

Powiązane tematy z artykułem: gimnazjum bolszewo homilopatia mazak gostyń