Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Dziedziczenie cech psychopatycznych

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Każdy z typów rozumieć należy w jego dynamice rozwojowej, a nie statycznie. Rozwój każdego typu i jego odmiany odbywa się wśród nieustających oddziaływań wzajemnych ze środowiskiem. Nie da się nigdy z góry przewidzieć, jaki będzie wynik tej walki ze środowiskiem, chociaż tkwiąca w typie moc prospektywna pozwala     na snucie pewnych prawdopodobnych przypuszczeń, zawsze z zastrzeże niem, że przyszły rozwój zależny będzie od dobrych jak Pawłow mówi cieplarnianych albo niepomyślnych wpływów otoczenia. Czynnik dziedziczności zdaje się w psychopatiach nie odgrywać roli. Typ konstytucyjny jest wprawdzie wrodzony i czynnik dziedziczności nie jest bez wpływu nań, jednakże wpływy środowiskowe zdolne są wyrównać lub wypaczyć tkwiące w masie dziedzicznej przeznaczenie. Zresztą cechy dziedziczne powstały u przodków również drogą utrwalenia cech nabytych. W każdym razie prawa Mendla nie mają zastosowania do mechanizmu dziedziczenia się cech psychopatycznych. Typ dziedzicznokonstytucyjny prawidłowy lub psychopatyczny stanowi okres rozwojowy najstarszy, na którym nawarstwiają się procesy organiczne. W tym znaczeniu ewolucyjnym zaliczamy psychopatie do okresu przedchorobowego. Psychopatie nie prowadzą bowiem w wyższym stopniu niż typy przeciętne do psychozy, lecz w gotowej psychozie, zawsze mamy obowiązek ustalić, na jaki typ  przeciętny czy psychopatyczny padły czynniki chorobotwórcze. Wyszczególnione cztery typy, zarówno gdy chodzi o ludność przeciętnie zdrową, jak i w stosunku do psychopatów, ani nie wyczerpują wszystkich możliwości bez reszty, ani nie posiadają dogmatycznej nienaruszalności. W obrębie każdego z typów odróżniamy odmiany, które mają również tylko znaczenie orientacyjne. Nie ma też typów absolutnie czystych. Do zaklasyfikowania konkretnego przypadku wystarczy nam zazwyczaj większość zgromadzonych w typie cech albo obecność najważniejszych najbardziej znamiennych. Nie włączamy tu charakteropatii, choćby podobieństwo obrazu klinicznego było łudzące. Omówimy osobno. te typy, które powstają                 w wyniku przebycia jakiejś organicznej sprawy mózgowej. Liczyć się zresztą trzeb  z faktem, że często nasza umiejętność diagnostyczna może nas w praktyce zawieść.  Co więcej, nie wolno nam a priori zaprzeczać możliwości, że to co dzisiaj nazywamy psychopatią, trzeba będzie w przyszłości nazwać charakteropatią, jeśli się udoskonalą kiedyś nasze sposoby badania klinicznego. A nuż się wówczas okaże, że odchylenia struktury osobowości zaliczane dzisiaj do normy są jednak wynikiem działania jakichś czynników chorobotwórczych. Nie da się przewidzieć przyszłych osiągnięć nauki Wreszcie odrzucamy stanowczo obaloną klinicznie tezę Kretschmera o równoległości typów z jakąkolwiek budową ciała. [podobne: zaburzenia przetwarzania sensorycznego, roboclean poland, mazak gostyń ]

Tags: , ,

No Responses to “Dziedziczenie cech psychopatycznych”

  1. Hightower Says:

    przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

  2. Wiktoria Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usg piersi opole[...]

  3. Franciszek Says:

    taki lekarz pod kątem onkologicznym zbada znamiona

Powiązane tematy z artykułem: mazak gostyń roboclean poland zaburzenia przetwarzania sensorycznego