KOJARZENIE WYOBRAZEN Duze znaczenie, zwlaszcza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

KOJARZENIE WYOBRAŻEN Duże znaczenie, zwłaszcza w psychologii klinicznej, posiada zjawisko kojarzenia wyobrażeń. Jedno wyobrażenie posiada mianowicie właściwość pocią- gania za sobą drugiego. Zjawisko to od dawna zajmowało. psychologów; starali się orii wykryć prawa, na mocy których odbywa się kojarzenie wyobrażeń. Wyodręb- niono cztery takie prawa: 1. Prawo współczesności polega na kojarzeniu i wzajemnym wywoły- waniu wyobrażeń, które kiedyś współcześnie uległy percepcji. Nazwisko Bleuler kojarzy mi się z kliniką Burgholzli w Zurychu, z podręcznikiem psychiatrii tego autora i ze stworzonym przez niego pojęciem schizofrenii. Na zasadzie tego prawa unikamy miejsc czy przedmiotów, którym towarzyszyły kiedyś przykre przeżycia. Kojarzenie oparte jest na procesach pamięciowych. Uczenie się słówek obcego języka polega właśnie na zastosowaniu prawa współczesności. 2. Prawo następstwa, czyli kolejności, mówi o łatwości kojarzenia się wyobrażeń odtwórczych, które stanowią odbicie zapamiętany;ch kiedyś wydarzeń lub rzeczy występujących po sobie. Rozpoznanie gruźlicy opon mózgowych kojarzyło się do niedawna z przekonaniem o grożącej choremu śmierci. Wyobrażenia odtwór- cze kojarzą się w tym samym porządku, w jakim występowały wyobrażenia spostrze- gawcze. Na przykład łatwe jest wyliczenie miesięcy wprost, znacznie trudniejsze wstecz. Na tym przykładzie widać najlepiej, że kojarzenie odbywa się dzięki me- chanizmom automatycznym pod progiem świadomości. Wysiłek uwagi jest tu nie- potrzebny, a nawet czasem przeszkadza przypomnieniu sobie następnych ogniw łań- cucha skojarzonych wyobrażeń. 3. Prawdopodobieństwa leży u podstaw kojarzenia -się wyobrażeń wyka- zujących pewną analogię, podobieństwo powierzchowne lub głębsze. Podobieństwami chętnie operują poeci, niekiedy aż do przesady. Skojarzenia oparte na prawie podo- , bieństwa odgrywały w dziejach odkryć naukowych doniosłą rolę, np. Newton dopa- trzył się podobieństwa między spadaniem jabłka a ruchem księżyca, a Goethe w bu- dowie czaszki dojrzał analogię z budową kręgów. [patrz też: , dentysta Kraków, olejek kokosowy, powiększanie piersi ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)