Mechanizm powstawania zaburzen omawianego typu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Mechanizm powstawania zaburzeń omawianego typu jest analogiczny do pato- genezy psychonerwic. d. Niewątpliwie pewien odsetek wrodzonych zaburzeń popędu płciowego prze- biega wśród wyraźnych oznak anomalii wewnątrzwydzielniczych. Dotyczy to szczególnie ciężkich przypadków homoseksualizmu. Osob- nicy ci wykazują czasem budowę ciała zbliżcną do płci przeciwnej. Nie udało się dotąd stwierdzić metodami, jakimi nauka rozporządza, zmian w utkaniu gru- czołowym gonad. Przypadki te są oporne na psychoterapię. Jeżeli zboczenie płciowe jest pochodzenia endokrynologicznego, jest więc uwarunkowane orga- nicznie, to oczywiście nie ma powodu mówić tu o psychopatii, tym bardziej że osobnicy ci poza swoim zboczeniem nie wykazują zazwyczaj żadnych zaburzeń charakterologicznych, które są istotą psychopatii. e. Dopiero gdy wyłączymy wszystkie możliwości zebrane w wymienionych wyżej czterech grupach, pozostanie niejasna etiologicznie grupa wrodzonych zaburzeń popędu płciowego. W miarę udoskonalania się techniki ba- dań naukowych grupa ta będzie topniała, zbliżając się do idealnego zera. Na razie jednak wciąż jeszcze spotykamy przypadki zboczeń, w których ani nie stwierdza się somatycznych cech przemawiających za obecnością zaburzeń wewnątrzwydzielniczych, ani też dokładna analiza przypadku nie potrafi wy- kryć w przeszłości chorego okolicznóści środowiskowych, które by tłumaczyły przeistoczenie się pierwotnie prawidłowego popędu płciowego w zboczony. Zbie- rając wywiad w przypadkach ciężkiego homoseksualizmu stwierdzamy niejed- nokrotnie, że chory dokąd pamięć jego sięga, zawsze odczuwał popęd tylko do tej samej płci i że nigdy płeć pr-zeciwna nie budziła w nim żadnych skłonności, lecz raczej wstręt. Gdy jednak •zbadamy strukturę osobowości tych osobników, to niemal bez wyjątku stwierdzimy brak cech psychopatycznych. Nawet tutaj więc określenie psychopathia sexualis jest nieuzasadnione. W systematyce cho- rób psychicznych przypadki te muszą więc na razie tworzyć klasę odrębną. [przypisy: , olejek makadamia, Karmy dla psów, rehabiliacja ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)