Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Mutacje Somatic HIF2A w funkcjonowaniu w zespole łożyska z czerwienicą AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Panel D wykazuje zwiększoną stabilność zmutowanych białek HIF-2., o czym świadczą wyższe poziomy obserwowane w analizie Western blot z czasem po dodaniu cykloheksymidu (CHX) w celu zablokowania nowej syntezy. Panel E pokazuje kwantyfikację i okres półtrwania mutantów HIF-2. na podstawie danych przedstawionych w panelu D. Panel F pokazuje nienaruszoną skuteczność wiązania DNA zmutowanego HIF-2., o czym świadczą równe poziomy wiązania elementu odpowiedzi hipoksji ( HRE) promotor obserwowany w oznaczeniu immunoprecypitacji chromatyny (ChIP). Panel G pokazuje indukcję ekspresji genowej związanej z niedotlenieniem przez mutanty HIF-2. na poziomach podobnych do tych z HIF-2. typu dzikiego, co oceniono za pomocą testu ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). W panelach F i G, pcDNA3 reprezentuje pusty wektor, który ma ten sam szkielet, co rekombinowane wektory HIF-2., który zastosowano jako kontrolę, a pręty T reprezentują błędy standardowe. Dopasowania wielu sekwencji peptydowych HIF-2. wskazywały, że Ala530 był zlokalizowany w pobliżu głównego miejsca hydroksylacji białka HIF-2. i był konserwatywny dla różnych gatunków i innych członków rodziny HIF (Figura 1D). Podstawienie aminokwasu Ala530 prawdopodobnie wpłynie na konformację domeny hydroksylacji HIF-2. i może potencjalnie zakłócać rozpoznawanie hydroksylazy prolilowej i wiązanie VHL. Aby przetestować tę hipotezę, przeprowadziliśmy testy hydroksylacji in vitro, jak opisano powyżej.18 Syntetyczne peptydy HIF-2. inkubowano w obecności PHD2. Prolilowe hydroksylowanie peptydów HIF-2. badano za pomocą spektrometrii masowej MALDI-TOF (Figura 2A). Zgodnie z poprzednimi doniesieniami, 60,6% peptydów HIF-2. typu dzikiego uległo hydroksylacji. Przeciwnie, tylko 9,1% zmutowanych peptydów A530T i 16,7% zmutowanych peptydów A530V uległo hydroksylacji w tym samym teście.
W celu dalszego zbadania wpływu mutacji na przekazywanie sygnału przez HIF-2., analizowaliśmy wiązanie VHL z peptydem HIF-2.. Radioaktywnie wyznakowane białko VHL wykazywało silne wiązanie z peptydem HIF-2. typu dzikiego (Figura 2B), co jest wynikiem zgodnym ze skutecznym wiązaniem ligazy E3 i możliwością degradacji proteasomu (Figura 2C). Dla porównania, VHL miał znacznie mniejsze powinowactwo do peptydów zmutowanych A530T i A530V, tylko 18,4% i 24,0% białka VHL związanego odpowiednio ze zmutowanymi peptydami (z peptydem typu dzikiego ustawionym na 100% dla tego porównania).
Stabilność zmutowanego HIF-2.
Ustaliliśmy także stabilność zmutowanego HIF-2. za pomocą cykloheksymidu. Okres półtrwania białka HIF-2. typu dzikiego wynosił 14,4 minuty, co było zgodne z szybkim obrotem HIF-2. w warunkach normotoksycznych. Przeciwnie, mutanty A530T i A530V były bardziej stabilne, z okresem półtrwania odpowiednio 57,6 i 79,8 minut (Figura 2D i 2E).
Aktywność transkrypcyjna zmutowanego HIF-2.
Na koniec zbadaliśmy aktywność transkrypcyjną zmutowanych białek HIF-2., stosując test ChIP
[podobne: lek bez recepty na uspokojenie, zalecenia po wyrwaniu zęba, charakteropatia objawy ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: charakteropatia objawy lek bez recepty na uspokojenie zalecenia po wyrwaniu zęba