Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Wyobrażenia odtwórcze, słowa, znaki, symbole

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Nie wszyscy ludzie mają ten sam typ wyobraźni. Stwierdzić można, że niektórzy w myśleniu posługują się obficie i chętnie wzrokowymi wyobrażeniami odtwórczymi, inni natomiast zamiast obrazów używają raczej słów, które odgrywają rolę znaków, symboli. Próbowano niezbyt ściśle podzieli na myślących obrazami i myślących symbolami. W sposób ściślejszy dotyczyć to może tylko skrajnych przypadków, np. przyrodnicy i plastycy myślą szczególnie często obrazami, podczas gdy matematycy, logistycy należą raczej do typu myślenia symbolicznego. I ci zresztą zdolni są posługiwać się w razie potrzeby obrazami, choć wymaga to z ich strony pewnego wysiłku, i na odwrót, myślący obrazami zdolni są do myślenia symbolicznego, chociaż zwykle przychodzi im to niełatwo. Przeważająca większość ludzi na- leży do typu mieszanego. Ściślejszy wydaje się być podział zależnie od tego, jakie w ich strumieniu świadomości górują wyobrażenia pochodne, czy wzrokowe, czy słuchowe, czy np. mięśnioworuchowe.   Wzrokowcy mają typ pamięci i myślenia o charakterze wyobrażeń odtwórczych wzrokowych, pamiętają więc najłatwiej to, co przeczytali lub oglądali, a proces przypominania polega u nich przeważnie na wywoływaniu w wyobraźni obrazów odzwierciedlających to, co kiedyś oglądali. Wyrazistość obrazowego odtwarzania danych pamięciowych u wzrokowców bywa czasem tak plastyczna, że graniczy z omawianymi powyżej zjawiskami ejdetyzmu. Słuchowcy zdają się być typem nieco rzadszym niż wzrokowcy. Parniętają oni najłatwiej to, co słyszeli, jako brzmienie zasłyszanych słów lub zdań. Gdy piszą, doznają wyobrażeń akustycznych. Ruchowcy mają skłonność    do wyobrażeń odtwórczych typu ruchowomięśniowego. Ich procesom myślowym towarzyszą współruchy krtani, języka, mięśni mimicznych, gestów, podrygów. Pamiętają  np. najłatwiej wzory, jeżeli mogą je obwieść palcem. Najczęstsze bywają typy mieszane. W ogóle czystych typów chyba nie ma. Do danej klasy typologicznej zaliczamy jednostki, u których wyraźnie góruje określony typ wyobraźni, co się wyraża łatwością, siłą i obfitością wyobrażeń odtwórczych danego rodzaju. Odnośnie badania testami nie dają często zadowalających wyników. Najłatwiej określić typ wyobraźni u ludzi inteligentnych, którzy na pod- stawie własnych doświadczeń potrafią samych siebie odpowiednio zaklasyfikować. Rzecz ta   w praktyce nie daje zresztą uchwytnych korzyści. [przypisy: zaburzenia przetwarzania sensorycznego, roboclean poland, mazak gostyń ]

Tags: , ,

No Responses to “Wyobrażenia odtwórcze, słowa, znaki, symbole”

 1. Nacho Says:

  U mnie marchewka jest zawsze obok buraka, selera czy jabłka.

 2. Arkadiusz Says:

  [..] Cytowany fragment: USG ciąży[...]

 3. Weronika Says:

  więcej młodych osób ma problemy z nadciśnieniem

 4. Sexual Chocolate Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu obdukcja[...]

 5. Springheel Jack Says:

  Takie bóle nie są przyjemne

Powiązane tematy z artykułem: mazak gostyń roboclean poland zaburzenia przetwarzania sensorycznego