Pawlow, gdy za podstawe swojej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pawłow, gdy za podstawę swojej typologii przyjął cztery temperamenty Hipokra- tesa, ani nie zmienił nazwy, ani nie zaparł się swojego pierwowzoru, chociaż poję- ciom i mianom hipokratesowskim nadał nową, mianowicie neurofizjologiczną treść. Terminy nie potrzebują się zmieniać w rozwoju nauki. Starym terminom można nadawać nową treść, można tę treść oczyszczać z błędów, uzupełniać ją nabytkami wiedzy, nawet całkowicie treść tę przeistaczać. Używamy codziennie mnóstwa takich mian, które w najistotniejszych punktach zmieniły swoją treść. Wystarczy przyto- czyć tu termin “psyche”, który wszedł do nowoczesnego mianownictwa, chociaż pier- wotnie, za czasów Arystotelesa, oznaczał duszę w metafizycznym, platońskim, idealf- stycznym znaczeniu. Ten sam termin używany jest dzisiaj przez materialistów i nikt- nie odczuwa potrzeby zmiany nazwy pojęcia, które uległo diametralnemu przeisto- czeniu. Wreszcie dalszy zarzut: nie trudno stwierdzić, że typy Gannuszkina-Gurewi- cza, chociaż niewątpliwie bardziej .zwarte i porozgraniczane niż typy E. i M. Bleu- lera, jednak zachodzą wzajemnie na siebie. Tak np. podejrzliwi li. astenicy, porniesz- czeni w odrębnych grupach, dadzą się utożsamić. -Podobriie też nasuwa się pytanie. czy psychopatów z odchyleniami w dziedzinie popędów nie można by, przynajmniej częściowo, zlać w jedno z psychopatami porywczymi, gdyż istotą ich anomalii jest impulsywność. W ogóle- wyróżnianie osobnej grupy psychopatów afektywnych nie wydaje się uzasadnione, gdyż brzmi to tak, jak gdyby afekt nie odgrywał rozstrzyga- , jącej roli w wielu innych psychopatiach. Na wyosobnieniu odrębnej grupy psychopa- tów afektywnych niekorzystnie zaważył psychologizm Kraepelina, gdyż branie pod uwagę samego tylko afektu jako sprawdzianu pomija całość struktury osobowości, która jest zmieniona w psychopatii. [więcej w: , Stomatolog Kraków, Prywatne przedszkole Kraków, proktolog ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)