Pawlow za jedno z naj

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pawłow za jedno z naj pilniejszych zadań uważał opracowanie klinicznych spo- sobów klasyfikowania typów konstytucyjnych. Przestrzegał przed bezkrytycznym sto- sowaniem omówionego układu do człowieka. Istotnie zróżnicowanie osobowości ludz- kiej jest niewymiernie zawilsze. Trudno np. u zwierzęcia mówić o psychopatii, którą mierzymy stosunkiem do- środowiska społecznego, Pociąga to bowiem za sobą wa- runek istnienia świadomości w znaczeniu historyczno-społecznym, która jest ja- kością czysto człowieczą. Niemniej jednak i u człowieka Pawłow rozróżniał cztery zasadnicze typy. W nich muszą się zmieścić zarówno ludzie przeciętnie zdrowi, jak i odchylenia osobowości rzędu psychopatycznego. Wskazywaliśmy powyżej, że przemianowanie typów kretschmerowskich, kraepe- linowskich lub jakichkolwiek innych nie rozwiązuje trudności. W dobrze opisane , typy, należycie zwarte, wlać trzeba nową treść: życiową kliniczną i neurofizjolo- giczną. Układ ten spełni postawione przez Pawłowa zadanie tylko pod następują- cymi warunkami: a. Z pojęć tych usunąć trzeba wszelkie ślady preformizmu i fatalizmu. Podo- bieństwo terminologiczne schizotymia – schizoidia – schizofrenia, w myśl uwag kry- tycznych Pawłowa, oznacza tylko jednakowość struktury danego typu i jego spo- sobu reagowania na bodźce środowiskowe, które są naj istotniejszym czynnikiem kształtującym charakter i wpływającym na powstanie psychozy. Schizoidia bynaj- mniej nie musi prowadzić do schizofrenii, chociaż jest niewątpliwie podobieństwo fenomenologiczne w obrazie klinicznym. Podobieństwo to da się wytłumaczyć w duchu nauki Pawłowa tożsamością typu układu nerwowego, który wchodzi w grę w jednym i w drugim przypadku. b. Schizotymicy i schizoidzi; podobnie jak i wszelkie inne typy tych samych rzędów, są ludźmi zdrowymi, pierwsi w izakreste przeciętności, drudzy w obrębie normy chociaż z odchyleniem. Nie popełni się w ten sposób błędu, który Pawłow wytknął Kretschmerowi, jakoby cała zdrowa ludzkość musiała się zmieścić w kla- sach utworzonych dla chorych kliniki psychiatrycznej. [podobne: , rwa kulszowa, dentysta Kraków, implanty zębów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)