Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Ponatynib w opornych na chromosomach białaczkach pozytywnych Leukemias AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów z Ph-Positive w punkcie wyjściowym. Od 5 czerwca 2008 r. Do 14 października 2010 r. Zarejestrowaliśmy 81 pacjentów w pięciu ośrodkach. Stan leczenia pacjentów przedstawiono w Tabeli 1. W dniu 13 października 2011 r. Łącznie 35 pacjentów (43%) kontynuowało leczenie, a 17 zmarło. Mediana obserwacji po analizie wyniosła 56 tygodni (zakres od 2 do 140). W dwóch pierwszych kohortach zapisano pacjenta z zespołem mielodysplastycznym, ze szpiczakiem mnogim i 2 z mielofibrosą. Dwunastu pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) zostało włączonych po ustaleniu maksymalnej tolerowanej dawki w celu zbadania hamującej aktywności ponatynibu na FMS-podobnej kinazie tyrozynowej 3 (FLT3) (dodatek G w dodatkowym dodatku) .32,33 Dane z tych pacjenci nie są uwzględnieni w tym raporcie. Pozostałe 65 pacjentów miało chorobę F-dodatnią: 43 z CML w fazie przewlekłej, 9 z CML w fazie przyspieszonej, 8 z CML w fazie blastycznej i 5 z ALL. Charakterystykę pacjentów z chorobą Ph-dodatnią przedstawiono w Tabeli 2. Mediana czasu obserwacji pacjentów z Ph-dodatnim w czasie analizy wynosiła 66 tygodni (zakres od 2 do 140). Profil bezpieczeństwa
Badano siedem poziomów dawki: 2 mg (u 3 pacjentów), 4 mg (u 6 pacjentów), 8 mg (u 7 pacjentów), 15 mg (u 8 pacjentów), 30 mg (u 7 pacjentów), 45 mg (w 31 pacjentów) i 60 mg (u 19 pacjentów). W kohortach otrzymujących do 30 mg nie obserwowano toksycznego działania ograniczającego dawkę. Po 45 mg, wysypka stopnia 3, stanowiąca ograniczającą dawkę toksyczność, została zgłoszona pacjentowi z CML w fazie przewlekłej. W dawce 60 mg, toksyczne efekty ograniczające dawkę odnotowano u 6 pacjentów w dwóch osobnych kohortach. U 4 pacjentów odnotowano zwiększenie aktywności enzymów trzustkowych (amylazy, lipazy lub obu) oraz kliniczne zapalenie trzustki. Ponadto obserwowano zmęczenie 3 stopnia (u pacjenta z przewlekłą CML w fazie przewlekłej) oraz podwyższone poziomy aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej (u pacjenta z ALL ze stopniem Ph).
Tabela 3. Tabela 3. Najczęstsze zdarzenia niepożądane związane z leczeniem. Najczęstszymi niehematologicznymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były zaburzenia skóry (np. Wysypka, trądzikowe zapalenie skóry i suchość skóry) oraz objawy konstytucyjne (np. Bóle stawów, zmęczenie i nudności), z których większość miała stopień lub 2 (Tabela 3). oraz Tabela S2 w Dodatku Uzupełniającym) i były zarządzane z modyfikacją dawki lub bez niej.
Zapalenie trzustki wystąpiło u 11 pacjentów i było ciężkim zdarzeniem niepożądanym u 8 pacjentów (tabela 3 i tabela S3 w dodatkowym dodatku). Podwyższone poziomy lipazy lub amylazy bez zapalenia trzustki wystąpiły u 7 dodatkowych pacjentów. Początek tych objawów był zależny od dawki zarówno pod względem częstości, jak i czasu
[więcej w: elvita jaworzno rejestracja, ile trwają studia lekarskie, dzień dziecka utraconego ]

Tags: , ,

No Responses to “Ponatynib w opornych na chromosomach białaczkach pozytywnych Leukemias AD 5”

 1. Alexander Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: marketing medyczny[...]

 2. Flint Says:

  Kłopoty z tarczycą to jednak są dość kłopotliwe problemy

 3. Disco Potato Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dietetyk konin[...]

 4. Jacek Says:

  Zupełne lekceważenie nietoksycznych terapii

 5. Washer Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: implanty zębowe ceny[...]

 6. Antoni Says:

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

Powiązane tematy z artykułem: dzień dziecka utraconego elvita jaworzno rejestracja ile trwają studia lekarskie