Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘anatomia palpacyjna’

Niesymetria czaszki

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Stan psychiczny w zachowaniu i wypowiedziach zdradza brak dystansu, mówi powoli, zacinając się i skandując jakby z patosem, używa wyszukanych wyrażeń i posługuje się długimi, czasem trudno zrozumiałymi okresami. Mówi chętnie i dużo, w sposób niekiedy nie pozbawiony dowcipu, ale temat sam wybiera, nie licząc się z treścią pytań. Nastrój chorego pogodny, beztroski, euforyczny, z typowymi cechami morii.      Nie umie rozmawiać poważnie, co chwila wtrąca śmieszne porównania, symboliczne określenia, nawet nieparlamentarne wyrazy. Przyznaje,     że zmienił się po operacji i stał się nadmiernie żartobliwy, ale cech swojego charakteru nie uważa za chorobliwe. Sądzi, że otoczenie nie rozumie go.Uczuciowość wyższa jest wyraźnie w zaniku i wszelkie apele do jego uczuć moralnych, poczucia taktu wobec matki i przyzwoitości padają wyraźnie w próżnię. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘anatomia palpacyjna’

Niesymetria czaszki

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Cechy charakteropatyczne w powyższym przypadku guza mózgu są podobne jak w innych schorzeniach organicznych mózgu: drażliwość, wybuchowość, zanik uczuciowości wyższej, ogólne spłycenie osobowości wskutek zaniku szerszych zainteresowań i egotyzmu, euforia posunięta tutaj aż do klasycznej morii, znamiennej szczególnie dla uszkodzeń płatów czołowych, upośledzenie zdolności myślenia abstrakcyjnego. Z wywiadów wynika, że cechy te wystąpiły bardzo wcześnie w latach dziecięcych, chociaż rozpoznanie stało się jasne dopiero po ,pojawieniu się wyraźnych objawów neurologicznych. Cechy charakteropatyczne doznały po operacji ilościowego spotęgowania.
Jest to odrębne zagadnienie kliniczne, które ma swoje oblicze lekarskoetyczne. Zmiany osobowości spostrzegane po operacjach psychochirurgicznych stoją najbliżej charakteropatii pourazowych. Na temat pooperacyjnych zaburzeń osobowości powstało już duże piśmiennictwo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘anatomia palpacyjna’

Niesymetria czaszki

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Pod wpływem zaburzeń wewnątrzwydzielniczych zmienia się więc charakter człowieka. Są pewne odmiany cech charakteropatycznych zależnie od zaburzeń tego czy innego gruczołu. Nadczynność tarczycy przebiega wśród uderzających wahań nastroju i nadpobudliwości, przy czym zależnie od okresu rozwoju choroby można kolejno spostrzegać narastanie objawów neurastenicznych poprzez 3 okresy Iwanowa Smolen ski ego (postacie. neurastenii wg Pawłowa): osłabienie procesu hamowania wewnętrznego, niedowład procesu pobudzenia, wreszcie przewaga objawów pozakresowego hamowania, Klinicznie stwierdza się postępujący spadek energii umysłowej, narastanie męczliwości przy silnym poczuciu choroby psychicznej, drażliwość i wybuchowość, skłonność do wyobrażeń hipochondrycznych, a także prześladowczych, nastrój przygnębienia lub apatii. Trudniejsze są stany  neuropatii, zaznaczającej się już od dziecka i znamionującej się trwałymi zaburzeniami neurowegetatywnyrni, którym często towarzyszy jak wyraża się Binder (w podręczniku Reichardta, 1955) psychopatia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘anatomia palpacyjna’

Niesymetria czaszki

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Mechanizm powstawania zaburzeń omawianego typu jest analogiczny do patogenezy psychonerwic. d. Niewątpliwie pewien odsetek wrodzonych zaburzeń popędu płciowego przebiega wśród wyraźnych oznak anomalii wewnątrzwydzielniczych. Dotyczy to szczególnie ciężkich przypadków homoseksualizmu. Osobnicy ci wykazują czasem budowę ciała zbliża do płci przeciwnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »