Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Niesymetria czaszki

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stan psychiczny w zachowaniu i wypowiedziach zdradza brak dystansu, mówi powoli, zacinając się i skandując jakby z patosem, używa wyszukanych wyrażeń i posługuje się długimi, czasem trudno zrozumiałymi okresami. Mówi chętnie i dużo, w sposób niekiedy nie pozbawiony dowcipu, ale temat sam wybiera, nie licząc się z treścią pytań. Nastrój chorego pogodny, beztroski, euforyczny, z typowymi cechami morii.      Nie umie rozmawiać poważnie, co chwila wtrąca śmieszne porównania, symboliczne określenia, nawet nieparlamentarne wyrazy. Przyznaje,     że zmienił się po operacji i stał się nadmiernie żartobliwy, ale cech swojego charakteru nie uważa za chorobliwe. Sądzi, że otoczenie nie rozumie go.Uczuciowość wyższa jest wyraźnie w zaniku i wszelkie apele do jego uczuć moralnych, poczucia taktu wobec matki i przyzwoitości padają wyraźnie w próżnię. Często z nastroju rozbawienia wpadał w stan tępego zobojętnienia, w ogóle zainteresowania jego są raczej ograniczone.     Nie stwierdzono jednakże wyraźnego otępienia. Mimo nieco rozproszonej uwagi zdolność zapamiętywania i przypominania zachowały swoją sprawność. Zasób wiadomości odpowiada wykształceniu. Ustalenie zdolności myślenia abstrakcyjnego było trudne, gdyż chory na wiele pytań nie odpowiada lub odpowiedzi jego są żartobliwe. Chory zajmował się w klinice lekką lekturą, pisaniem wierszy na ścianie i listów do znajomych. Styl listów i wierszy jest gładki, treść pełna dowcipów, nawet ,gdy chory mówi o rzeczach smutnych. Z wywiadów po zwolnieniu chorego wynika, że napady padaczkowe stały się jeszcze rzadsze. Chory ma świadomość swojego kalectwa, dokonaną operację mózgu uważa za krzywdę, przeklina lekarzy i wyraża pogląd, że raczej powinno się było skazać go na śmierć. Nie wierzy w sens swojego dalszego życia i nie robi na przyszłość żadnych planów. Równocześnie jednak bardzo dba o swoje zdrowie i przestrzega skrupulatnie zaleceń lekarskich. [podobne: gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Niesymetria czaszki

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Cechy charakteropatyczne w powyższym przypadku guza mózgu są podobne jak w innych schorzeniach organicznych mózgu: drażliwość, wybuchowość, zanik uczuciowości wyższej, ogólne spłycenie osobowości wskutek zaniku szerszych zainteresowań i egotyzmu, euforia posunięta tutaj aż do klasycznej morii, znamiennej szczególnie dla uszkodzeń płatów czołowych, upośledzenie zdolności myślenia abstrakcyjnego. Z wywiadów wynika, że cechy te wystąpiły bardzo wcześnie w latach dziecięcych, chociaż rozpoznanie stało się jasne dopiero po ,pojawieniu się wyraźnych objawów neurologicznych. Cechy charakteropatyczne doznały po operacji ilościowego spotęgowania.
Jest to odrębne zagadnienie kliniczne, które ma swoje oblicze lekarskoetyczne. Zmiany osobowości spostrzegane po operacjach psychochirurgicznych stoją najbliżej charakteropatii pourazowych. Na temat pooperacyjnych zaburzeń osobowości powstało już duże piśmiennictwo. Wnioski są najbardziej przekonywające w przypadkach osób zdrowych psychicznie, a poddanych leukotomii np. z powodu nieuleczalnych bólów. Penfield zauważył u chorej, która odznaczała się dawniej silną indywidualnością i znaczną pobudliwością afektywną, zmianę osobowości wprost uderzającą: chora stała się istotą bezwolną, potulną, bezpretensjonalną, pozbawioną indywidualnego wyrazu i nie przejmującą się sprawami zewnętrznego świata. Horanyi ujmuje te zmiany osobowości jako wzmożenie prostoty życia wzruszeniowego, zwiększoną adaptowność, zmniejszenie roszczeń życiowych; zwężenie kręgu zainteresowań, monotonię uczuciową, zanik inicjatywy i dążeń wzwyż. Zauważono, że wskutek przytłumienia indywidualnych cech psychicznych operowani stawali się jakby przeciętni, jednorodni, pozbawieni osobistych cech reaktywnych. Chorzy przestawali przejmować się przyszłością. Nawet u chorych na raka, świadomych grożącej śmierci, zatracała się troska o tragiczną przyszłość. Mówi się czasem o przemianie podstawowej konstytucji emocjonalnej,                                  o zinfantylizowaniu psychiki. Zauważono ponadto jakby zmianę fizycznej konstytucji: osoby leptosomiczne wskutek przyrostu tkanki tłuszczowej i pewnych przemian wegetatywnych jak gdyby przeistaczały się w pykników. Najtragiczniejsze skutki leukotomizacji powstają       w dziedzinie uczuć etycznych, które wygasają. Niektórzy uczciwi ludzie,. zażywający nieskazitelnej opinii, stawali się po operacji szujami,            a nawet wchodzili na drogę przestępstwa. Leukotomizowani stają się ludźmi “bez charakteru”. Poza tym mają wszystkie inne cechy    charakteropatów pourazowych. [patrz też: gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne]

Comments Off

« Previous Entries