Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘dzieci z autyzmem terapia’

Wrażania zewnętrzne i wewnętrzne

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Pomijając dane z anatomii i fizjologii, jako czytelnikom znane, przypomnę tylko, że oprócz grupy wrażeń zewnętrznych (tzn. wywoływanych przez podniety z zewnątrz naszego ciała), jak wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe i rozmaite skórne, odróżniamy jeszcze dużą grupę wrażeń wewnętrznych, czyli ustrojowych. Niektórzy przez wrażenia ustrojowe (cenestezja) rozumieją tylko wrażenia dopływające z narządów wewnętrznych, a więc z przewodu pokarmowego, oddechowego, płuc itd. Niewątpliwie jednak i kinestezja i wrażenia równowagi ze strony ucha wewnętrznego wszystko to są czucia również wewnętrzne, głębokie czy ustrojowe. Elementarność wrażeń zmysłowych jest rzeczą w praktyce właściwie rzadką, łatwiej o nie w eksperymencie. Aby np. wywołać punkty zimna, można zaostrzonym ołówkiem, dotykając lekko skóry powieki, wolno przesuwać wówczas od czasu do czasu odczujemy chwilowe wrażenie zimna. Przeważnie jednak wrażenia rozmaitego rodzaju sprzęgają się we wrażenia złożone. Na przykład przy obmacywaniu przedmiotów dochodzi do zespolenia wrażeń skórnych i ruchowych. Dotykamy mianowicie przed miotów poruszającą się ręką. Nazywamy to dotykiem ruchowym. Najprecyzyjniejszym takim narządem dotyku ruchowego jest ręka, dalej język. Odosobnione wrażenie zmysłowe informuje nas bardzo niedostatecznie o naturze przedmiotów. Dopiero synergia rozmaitych wrażeń umożliwia nam spostrzeżenie. Wrażenia mają pewne cechy wspólne. Są nimi: 1. Siła, czyli natężęnie (intensivitas). Głos może być lewo dostrzegalny .albo donośny. Podobnie światło lub barwa mogą być jaskrawe lub słabe. Nie da się zmierzyć i wyrazić porównawczo w liczbach tych różnic intensywności samego wrażenia, choć można to uczynić z fizycznymi podnietami wywołującymi dane wrażenia. Jakość i modalność (qualitas et modalitas). Różnica jakości zachodzi w obrębie jednego i tego samego zmysłu np. barwa czerwona różni się od zielonej, . głos męski od kobiecego, smak kwaśny od słodkiego. W obrębie jakości możliwe jest stopniowe przejście od jednego wrażenia do drugiego, np. czerwieni do barwy niebieskiej, od zimna do gorąca. [przypisy: Psycholog Wrocław, psycholog dziecięcy Warszawa, dzieci z autyzmem terapia, psychoterapia wrocław ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dzieci z autyzmem terapia’

Wrażania zewnętrzne i wewnętrzne

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Liefmann, opierając się na najnowszym piśmiennictwie i własnych badaniach, potwierdził istnienie  zjawisk. Właściwości te bardzo rzadko wpływają korzystnie na postępy szkolne uczniów, chyba że się ich specjalnie w tym szkoli. Zdolności ejdetyczne z biegiem lat zanikają, tak że po dojrzewaniu można je spotkać tylko wyjątkowo. Obrazy ejdetyczne u jednych bywają nieruchome, u drugich natomiast bywają chwiejne, zdolne do ruchu, nawet czasem zależne od woli dziecka. Jednakże z licznych innych badań, które przeprowadzono masowo w rozmaitych krajach, również w Polsce, zdaje się wynikać, że przy tych zjawiskach chodzi raczej o nieporozumienie lub może o nieszczere opisy przeżywanych przez dzieci wyobrażeń pochodnych. Pomijając już sam absurd zawarty w przypuszczeniu, że co trzecie dziecko miałoby halucynować, podnieść trzeba zasadniczą różnicę między obrazami ejdetycznymi a omamami wzrokowymi. Obrazy ejdetyczne mianowicie mają się poruszać wraz  z gałkami ocznymi. Gdyby nie ta cecha, ejdetycy łatwo mogliby podobno paść ofiarą pomyłki i widziane obrazy wziąć za rzeczywistość. Zjawiska ejdetyzmu niektórzy stwierdzali zresztą również w zakresie słuchu. Dla poparcia tezy, że ejdetyzm istnieje, powoływano się na twierdzenie, iż małe dzieci nie doznają w zakresie wrażeń wzrokowych obrazów, czyli kontrastów następczych (tzw. powidoków) podobno właśnie dlatego, że w to miejsce przeżywać mają obrazy ejdetyczne. Zachodzi tu obawa,    że badane dzieci poddawano sugestiom tak, że zeznawały to, co badacze pragnęli od nich usłyszeć. Jednym z argumentów rzekomo  przemawiającym za istnieniem ejdetyzmu ma być nawet częstość pseudologii fantastycznej u dzieci, opierającej się jakoby na nieodróżnianiu wyobrażeń spostrzegawczych od pochodnych. Psychiatrzy amerykańscy zwracają uwagę na trudności, na jakie natrafia się przy badaniu Murzynów, których wyobrażenia odznaczają się podobno wybitną plastycznością, łatwo wówczas o pomyłkę. gdyż takie plastyczne wyobrażenia można wziąć mylnie za omay, opierając się na nowszym piśmiennictwie psychologicznopsychiatrycznym, uważa, że zjawisk ejdetycznych w dawnym rozumieniu w ogóle nie ma i że należałoby miano to skreślić ze słownika psychiatrycznego. [hasła pokrewne: Psycholog Wrocław, psycholog dziecięcy Warszawa, dzieci z autyzmem terapia, psychoterapia wrocław ]

Comments Off

« Previous Entries