Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Charakteropatie sa nastepstwem stwierdzalnych lub

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Charakteropatie są następstwem stwierdzalnych lub nieuchwytnych klinicz- nie uszkodzeń mózgu. Uszkodzenia te mogą powstać w chwili poczęcia, w życiu płodowym, w czasie porodu, we wczesnym dzieciństwie, a często także w póź:- niej szych latach życia. W tym ostatnim wypadku najłatwiej ustalić na podstawie wywiadu etiologię powstałych zaburzeń charakteru, ściślej biorąc – całej oso- bowości. Przyczynami charakteropatii bywają przebyte zapalenia mózgu lub opon i mózgu (zapalenie opon musi się zawsze odbić na tkance mózgowej). Poza nagminnym zapaleniem mózgu typu Economo, którego następstwa psychia- tryczne zbadano najlepiej, największe znaczenie. mają przyzakaźne zapalenia mózgu rozmaitej. etiologii. Oprócz pierwotnych lub wtórnych zapaleń mózgu o typowym obrazie klinicznym istnieje wiele zapaleń o przebiegu nietypowym lub poronnym. Bywają one nawet częstsze od typowych. W wywiadzie trudno je wykryć, ponieważ mogą się nie rzucać w oczy otoczeniu, głównie wskutek braku ostrego okresu choroby zakaźnej. Przebieg choroby mógł się ograniczyć do lekkich zaburzeń świadomości mi poziomie senności, zmniejszonej ruchli- wości dziecka, zaniku jego zainteresowań, przemijającego okresu rozkaprysze- nia, płaczliwości, braku łaknienia itd. Objawy neurologiczne, jeżeli w ogóle dochodzi do badania lekarskiego, mogą się wyrażać nieznaczną sztywnością karku, śladem objawu Kerniga itp. Może nie być zmian w płynie mózgowo- rdzeniowym lub mogą one być ledwie zaznaczone. Poza zmianami zapalnymi mózgu wchodzą w grę różnego rodzaju intoksykacje. Nie docenia się np. roli zażywanych .przez kobiety trucizn, mających wywołać przerwanie ciąży (abor- tiva). Nie wywierając zamierzonego działania, a więc nie zabijając płodu, mogą jednak działać nań uszkadzająco (Sulestrowska, 1957). Ważnym i częstym czyn-. nikiem, który uszkadza zarówno komórki rozrodcze, jak i płód, bywa alkohoL [więcej w: , tusz do rzęs, firma sprzątająca, przedłużanie rzęs ]

Comments Off