Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘gabinet psychologiczny’

Charakteropatia i demencja

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Obciążenia dziedzicznego nie stwierdzono, matka leczy się z powodu psychonerwicy. Dziecko rozwijało się aż do zachorowania, tj. do 9 r. ż., prawidłowo, miało charakter dobry, było spokojne, posłuszne, może zbytnio rozpieszczone. Dziewczynka rozpoczęła naukę, uczyła się dobrze, była pilna i pracowita, uchodziła za zdolną. Przechodziła bez dalszych powikłań odrę oraz  zapalenie płuc. Będąc w II klasie, zachorowała na zapalenie opon. Zaczęła gorączkować w lutym 1953 r., w ciągu miesiąca gorączka wahała się między 37,0 a 40°: Przez kilka dni “majaczyła”, krzyczała. Po miesiącu zaczęła wymiotować, przestała jeść, popadła w bezruch. W tym czasie miewała już tylko stany podgorączkowe. Skarżyła się na bóle głowy i była bardzo osłabiona.  Przebieg choroby był średnio ciężki. W trzecim miesiącu leczenia nastąpiła trwała poprawa,ciepłota opadła do granic normy. Już wówczas lekarz zauważył: robi wrażenie cofniętej w rozwoju.  Apetyt miało dobry,                   nie gorączkowało, przybywało na wadze. Uderzał tylko stan psychiczny dziecka dziewczynka trudna do prowadzenia, uparta, nieposłuszna, kłamała, kradła różne przedmioty zakładowe, wykradała dzieciom jedzenie z paczek. Złapana na kradzieży nie okazywała najmniejszego zmieszania. Na pytanie dlaczego tak robi, czy było jej to potrzebne, odpowiada “nie wiem”. Zapytana czy się poprawi, odpowiada twierdząco ze śmiechem. W ogóle kontakt z dzieckiem trudny. Chora w dalszym ciągu otrzymywała streptomycynę, PAS oraz hydrazyd. Wobec utrzymujących się zaburzeń charakterologicznych polecono matce udanie  się z dzieckiem po zwolnieniu do Woj. Przychodni Zdrowia Psychicznego. W domu matka stwierdziła, że dziewczynka jest inna niż dawniej bardzo drażliwa, gwałtowna, złości się o byle co, kradnie pieniądze, sprzedaje przedmioty, kłamie. W złości krzyczy, tupie nogami, rzuca się na ziemię, rzuca przedmiotami, lecz szybko się uspokaja, Rozdaje z domu różne przedmioty. Jest psotna, złośliwa, używa brzydkich wyrazów, klnie, nie wstydzi się, gdy się jej robi wymówki, śmieje się z tego, Jest niezgodna. kłóci się z dziećmi, płaczliwa, przy tym bardzo nieporadna, gdy ktoś ją uderzy, nie umie się bronić, “potrafi ją nabić nawet 3 letnie dziecko”. Od czasu choroby nie chodzi do szkoły, ani nie próbuje się uczyć, Kiedyś była czysta i dbała o swój wygląd, obecnie stała się brudna i niedbała. Przebywała w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej AMG od dnia 18. V. do 2. VI. 1954 r. Zachowywała się podobnie jak w domu. Oprócz znacznego upośledzenia uczuciowości wyższej stwierdzono znaczne obniżenie, zdolności zapamiętywania i przypominania    i utrudniony kontakt intelektualny przy zachowanym kontakcie uczuciowym. Pneumoencefalografia wykazała wyraźne poszerzenie układu komorowego- z pewną przewagą strony prawej (ryc. 79 a, b). Wskaźnik Evansa 0,34. Dziecko zwolniono do domu z zaleceniem szkoły specjalnej. Rozpoznanie mogłoby nastręczać trudności, gdybyśmy nie posiadali wywiadu. Obraz kliniczny niewiele się bowiem różni od psychopatii. Dokładne bada- nie psychiatryczne ujawnia jednak objawy otępienne, typowe dla spraw organicznych zaburzenia pamięci, chwiejność afektywną itd. Związek przyczynowy z przebytym gruźliczym zapaleniem mózgu występuje tu przekonywająco. [hasła pokrewne to : gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet psychologiczny’

Charakteropatia i demencja

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Sprawę tę poruszyliśmy już przy omawianiu zaburzeń psychicznych po urazach mózgu. Omówiliśmy tam zagadnienie mianownictwa, odkładając ze względów dydaktycznych meritum zagadnienia do rozważenia w łączności z psychopatiami. Otóż, niezależnie od ogólnego obniżenia sprawności psychicznej, przede wszystkim intelektualnej, stwierdzić można u wielu osobników trwałe zmiany struktury osobowości, dotyczące głównie charakteru, temperamentu i sposobu reagowania na bodźce. Jedni stają się uczuciowo tępi, bez zainteresowań, skryci, mniej towarzyscy albo skłonni do unikania ludzi, inni raczej trwale przygnębieni i lękliwi, rzadziej beztrosko euforyczni. Częstym zjawiskiem są nieuzasadnione zmiany nastroju, niekiedy nawet o cechach chwiejności afektywnej. Szczególnie przykrym objawem jest znacznie wzmożona drażliwość i porywczość, która doprowadza do zatargów z otoczeniem. W przystępie wściekłości zwęża    się  u tych osobników pole świadomości tak znacznie, że pozostaje potem niepamięć zupełna lub niemal zupełna. W cięższych przypadkach opanowanie afektów gniewu staje się niemożliwością, tak że afekt ten jest niewątpliwie patologiczny. Popędliwość tych chorych przejawia   się rozmaicie. N a tym tle może występować opilstwo okresowe i poriomania. Zauważono, że zaburzenia osobowości tego typu szczególnie często występują po uszkodzeniach płatów czołowych, podczas gdy stany po uszkodzeniu płatów potylicznych znamionuje raczej błogostan lub nastrój tępy i apatyczny. Autorzy radzieccy zwrócili uwagę na chwiejność układu wegetatywnonaczynioruchowego, która jest wyrazem ogólniejszego zakłócenia równowagi układu korowotrzewiowego (Bykow).  Typ układu nerwowego silny słabnie w następstwie doznanego urazu, stąd używana przez psychiatrów radzieckich nazwa. Stan ten objawia się szybkim męczeniem się i obniżeniem wydajności pracy.        W pomyślnych warunkach społecznych chorzy ci mogą się utrzymać bez zatargów, jednakże w warunkach niepomyślnych kłótliwość                 i drażliwość chorych oraz ich łatwe wyczerpywanie się sprowadzają trwały stan rozdrażnienia nerwowego. Zwłaszcza alkohol, przygodne infekcje, przeciążenie pracą, brak serdecznej wyrozumiałości otoczenia wywierają szkodliwy wpływ na chorego. Z biegiem czasu może           on popaść w stan przygnębienia ze zwątpieniem w swoją wartość albo nabrać idei prześladowczych, które uniemożliwiają mu harmonijne współżycie z niewyrozumiałym środowiskiem. Często osobnik taki szuka pociechy w kieliszku. Stwierdza się tu niemal z zasady nietolerancję napojów wyskokowych. Jak ważna jest rola czynników środowiskowych, świadczy o tym korzystny wpływ, jaki można zauważyć wkrótce       po przeniesieniu chorego w przyjemniejsze warunki, po Odpoczynku lub wobec wyrozumialszej życzliwszej postawy otoczenia. [patrz też: gabinet psychologiczny, gdynia psycholog, badania psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries