Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Pojęcia epileptoidii

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018
  • Pojęcia epileptoidii staramy się obecnie w klinice unikać, nawet jeżeli wszystkie badania kliniczne wypadną ujemnie. Wybuchowość występuje często niezależnie  od padaczki, np. na tle po razowym. W piśmiennictwie połączono tę cechę z innymi, polegającymi na znacznej porywczości i wybuchowości, niekiedy aż do wybuchów wściekłości ze zwężeniem pola świadomości. Afekt ma u nich silną skłonność do zalegania. W szczególności noszą niesłychanie długo w sercu niechęć lub nienawiść do tych, którzy im się narazili. Zresztą afekty dodatnie odznaczają się również długotrwałością. Lepkość uczuciowa czasem wprost rzuca się w oczy, stąd pewne  narzucanie się swoją osobą, słodycz i ostentacyjność w przejawianiu uczuć, czasem uniżoność przy gruboskórności i niezdolności wyczucia sytuacji.   Ich zachowawczy stosunek do rzeczywistości, do tradycji, do religii osiąga czasem duże rozmiary. Wyrazem tego konserwatyzmu bywa skłonność do przesadnej religijności, do bigoterii. Dewocja tych ludzi niekoniecznie musi iść, w parze z uczynkami. Ludzie ci lubują się w atmosferze podniosłości, mistycyzmu, namaszczenia  i ceremonialności. Zachowanie ich może też być uroczyste, a działalność fanatyczna. Umysłowo często bywają ciaśni. Tok ich myślenia bywa wolny, lecz dokładny. Cechuje ich pedantyzm. Ich wypowiedzi słowne i pisemne znamionuje zamiłowanie do analizy, gubienie się w mniej istotnych szczegółach, nieumiejętność streszczania się, I utrzymywania jasnego wątku, odrzucania tego co nieistotne, a podkreśla to osnowy tematu. Brak zdolności syntetycznych                i uwypuklenia myśli przewodniej nadrabiają pilnością i pedantyzmem. Są wytrwali zarówno w wierności, jak i w nienawiści, zarówno w dobrym, jak i w złym.         Na zmianę poglądów lub kierunku życiowego nie stać ich. Z uporem i fanatyzmem zwykli dążyć do urzeczywistnienia wytkniętych celów. Przestępstwa popełniane przez epileptoidów najczęściej wynikają z ich porywczości, gdyż w uniesieniu tylko z największym trudem zdolni są pohamować się. [podobne: autyzm terapia, integracja sensoryczna, diagnoza autyzmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘integracja sensoryczna’

Pojęcia epileptoidii

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Braki charakteru podpadały od wieków pod kompetencję wychowawców i moralizatorów. W naszych czasach w wielu środowiskach lekarskich i nielekarskich rozpatruje się zagadnienie ubytków charakterologicznych raczej ze stanowiska obyczajowoetycznego, a nie psychopatologicznego. W rozpowszechnionym u nas mianownictwie wszelkie niedociągnięcia i braki charakteru zaliczano do psychopatii, nie licząc się z ich pochodzeniem. Wskutek tego w jednej . klasie znalazły się typy różnorakie, które łączy tylko bardzo powierzchownie zakwalifikowana nieprawidłowość charakteru.  Tak pod nazwą psychopatii rozumie się częstokroć. Ludzi zdrowych, których zdeprawowało środowisko. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że ta kategoria rzekomych psychopatów nie należy w ogóle do medycyny, nie ma tu bowiem nic chorobliwego w znaczeniu. pathos. Nie ma tu również zaburzenia, ponieważ pojęcie to zawsze sugeruje patologię. Ludzie środowiskowo zepsuci obchodzą nas psychiatrów tylko ze względu na konieczność różnicowania, np. w orzecznictwie sądowopsychiatrycznym, wówczas po wyłączeniu wszelkich możliwości rozpoznajemy stan zdrowia psychicznego (eunoia). Zaliczanie tych produktów demoralizacji środowiskowej do psychopatii jest takim samym błędem logiki medycyny, jak zaliczanie analfabetów      do niedorozwoju umysłowego. W przypadkach tych upośledzenie sprawności intelektualnej lub charakteru jest wprawdzie nabyte, jednakże w lekarskiej systematyce zaburzeń charakteru nie ma dla nich miejsca. Te wytwory zaniedbania środowiskowego należą do psychologii wychowawczej, pedagogiki, socjologii i etiologii.                    W mianownictwie psychiatrycznym pojawiły się na ich oznaczenie dwa miana: socjopatia i socjoza (sociosis). Nazwy te, pod względem filologicznym nie bardzo poprawne, nie zdobyły sobie dotąd praw upowszechnienia. [przypisy: autyzm terapia, integracja sensoryczna, diagnoza autyzmu ]

Comments Off

« Previous Entries