Posts Tagged ‘kurs sep’

CHARAKTEROPATIA POENCEFALITYCZN:A Ten typ charakteropatii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

CHARAKTEROPATIA POENCEFALITYCZN:A Ten typ charakteropatii Odgrywa w praktyce szczególnie ważną rolę wsku- tek swojego niekiedy łudzącego podobieństwa de zwykłego Obrazu psychopatii. Dotyczy te zwłaszcza tych przypadków, w których Objawy neurologiczne są zaznaczone tylko jako nieznaczne ślady lub w Ogóle klinicznie nieuchwytne. Zaburzenia charakterepatyczne mogą być następstwem zarówno postaci śpiącz- kowej, jak i hiperkinetycznej nagminnego zapalenia mózgu. Cechy charaktero- patyczne tych przypadków Opisaliśmy przy Omawianiu zaburzeń psychicznych postencefalitycznych. Autorzy szwedzcy stoją na stanowisku, że zasadniczo wszystkie przypadki ciężkich psychopatii dziecięcych, zwłaszcza te naj trudniej- sze de prowadzenia, Odznaczające się impulsywnością, należy podejrzewać po- chodzenie postencefalityczne, nawet gdy ani wywiady, ani badanie neurolo- giczne nie dają nam w tym kierunku żadnych pewnych przesłanek. W przy- padkach tych przypuszcza się, że zapalenie mózgu mogło przebiegać poronnie, . kryjąc się pod Obrazem banalnej grypy lub innej sprawy gorączkowej; którą dziecko mogło przebyć niepostrzeżenie, nie kładąc się nawet do łóżka. Skąd- inąd wiemy zaś: że nawet po cięższym przebiegu śpiączkowego zapalenia mózgu pozostałości neurologiczne mogą być bardzo nikłe lub nawet niestwierdzalne. Mimo że nie dochodzi w tych przypadkach de wytworzenia się wykształconego- Obrazu parkinsonizmu, zmiany charakterepatyczne mogą być bardzo wybitne. Nie musi więc zachodzić równoległość między rozmiarami szkód neurologicz- nych a ciężkością charakteropatii, Zagadnienie te wymaga jeszcze dalszych usilnych badań patofizjologicznych. Zwłaszcza elektroencefalografia być może rzuci światle na trudne zagadnienie rozpoznania różnicowego, które w chwili Obecnej zdane jest tylko na sprawdziany kliniczno-psychologiczne. Zagadnienie charakteropatii postencefalitycznej ma ogromne znaczenie w psychiatrii spo- łecznej Oraz sądowej, Stany te bowiem bardzo częste, chociaż nie zawsze – w każdym razie nie zawsze w stOpniu, wybitnym – przebiegają z Obniżeniem uczuciowości wyższej. Nawet jeżeli uczuciowość wyższa jest zachowana, skłon- ność tych Osobników de przestępstw jest Ogromna wskutek ich popędliwości. Toteż większość czynów przestępczych popełnianych przez postencefalityków, ma cechy działań impulsywnych. Nierzadko afekt pat elegiczny popychający charakteropatę de działań doprowadza de tak znacznego zwężenia pola świado- .mości, a nawet de zamroczenia, że po popełnieniu czynu pozostaje całkowita, lub niemal całkowita niepamięć. U ludzi tych spotkać można i dłuższe, nawet wielodniowe stany zamroczenia, niczym istotnym nie różniące się Od takichże zespołów na tle padaczkowym. [więcej w: , kurs sep, domowe sposoby na trądzik, logopeda warszawa ]

Comments Off