Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

W zwiazku z powyzszym uswiadomic

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W związku z powyższym uświadomić sobie trzeba dwa ważne pojęcia, mianowicie wrażliwość i czulość. Wrażliwość jest to zdolność odczuwania słabych podniet, przez czułość zaś rozumiemy zdolność odczuwania słabych różnic między podnie- tami. Nie każda bowiem podnieta wyv.roluje wrażenie. Aby powstało wrażenie, musi sila podniety osiągnąć pewien określony stopień. Minimalne nasilenie podniety, da- jące ledwie dostrzegalne wrażenie, nazywamy absolutnym progiem wrażenia. Pod- niety o nasileniu poniżej progu nie wywołują wrażeń. Im niższy jest próg wrażenia, tym większa jest wrażliwość na dane podniety. Wrażliwość określa się więc wiel- kością odwrotnie proporcjonalną do absolutnego progu wrażenia. Wrażliwość naszych narządów zmysłowych jest nieprawdopodobnie wielka. Dowiedziono eksperymental- nie (Wawilow), że w najbardziej sprzyjających warunkach oko zdolne jest odczuć energię świetlną równą zaledwie kilku kwantom. W atmosferze zupełnie przej- rzystej moglibyśmy zobaczyć z odległości 1 km źródło światla równe tysięcznym częściom świecy. Takiej wrażliwości na światlo nie posiada dotąd żaden przyrząd fizyczny. Niesłychana jest również wrażliwość naszego powonienia, zdolnego wykrywać- w powietrzu takie ilości substancji, jakich nie da się wykryć za pomocą najsubtel- niejszych metod analizy chemicznej. Wystarczy np. obecność jednej stumilionowej części mg sztucznego piżma w litrze powietrza, żebyśmy mogli odczuć zapach (Tiep- łow). U ludzi głuchych i ślepogłuchych wrażliwość pozostałych zmysłów dochodzi z zasady do ogromnej precyzji. Zresztą tak jak mózg elektronowy – urzeczywistnie- nie marzeń cybernetyków – przewyższa w stopniu niedoścignionym pod względem sprawności mózg swojego twórcy – człowieka, tak samo i w dziedzinie wrażeń zmysłowych technika bije przyrodę. Tak np. aparat Etona, popularnie zwany nosem elektrycznym, wykrywa w powietrzu kamforę i spirytus, rozprószone tam w stosunku 1 : 10 milionów. [podobne: , wkładki sfp, zagęszczanie rzęs, medycyna estetyczna ]

Comments Off