Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Zmysly nasze dostarczaja nam wiazek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zmysły nasze dostarczają nam wiązek wrażeniowych, wśród których lub w których widzimy czy słyszymy ten porządek stosunków, który aktywnie w akcie poznawczym w otrzymywane układy spoiste wkładamy. W, ten sposób widok kwiatu żywego, namalowanego, sztucznego czy naszkicowanego zamienia się w naszej wyobraźni w wyobrażenie spostrzegawcze kwiatu, mianowicie widok kwiatu zamienia się na wygląd kwiatu przez dołączenie się doń wspomnień, skojarzeń, doświadczeń, wzru- szeń i innych zjawisk podmiotowych. Wszystkie wyobrażenia dzielimy na trzy rodzaje: spostrzegawcze, od- twórcze i wytwórcze. Dwa ostatnie rodzaje łączymy pod nazwą wyobrażeń pochodnych. Ta ostatnia nazwa mówi o ich genezie. Człowiek ślepy od urodzenia nie może odtwarzać widoków, gdyż nigdy nie doznawał podniet świetlnych, które by mu dostarczyły tworzywa dla wyobrażeń spostrzegawczych, a następnie odtwórczych. Tak samo głuchoniemy nie posiada wyobrażeń słuchowych, ani odtwórczych, ani wy twór- czych, gdyż ex nihilo nihil. Człowiek, który stracił wcześnie wzrok, zachowuje jeszcze dość długo pamięć barw, miewa więc wzrokowe wyobrażenia odtwórcze. Co więcej może miewać i wyobrażenia spostrzegawcze, lecz tylko w marzeniu sennym albo w stanach patologicznych pod postacią omamów wzrokowych. Zdolność ta z czasem zanika, jeżeli nowe wyobrażenia spostrzegawcze nie odświeżają starych engramów. Zresztą i wyobrażenia odtwórcze, które w rzeczy samej nie są niczym innym jak ekforią, . w prawidłowych warunkach zacierają się i bledną coraz bardziej, jeżeli nie są odświeżane. [podobne: , olejek cbd, olejek makadamia, odzież termoaktywna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Zmysly nasze dostarczaja nam wiazek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W charakteropatii starczej stwierdzamy: zanik szerszych zainteresowań i ich Zacieśnienie do drobnych spraw osobistych (egotyzm), skostniałość poglądów i brak zrozumienia dla wszystkiego co nowe (neophobia), stępienie całego życia uczuciowego (dementia affectiva), w szczególności zanik uczuć wyższych. Osob- nik taki staje się nie czuły wobec najbliższej rodziny, głuchy na osąd opinii publicznej, niewrażliwy estetycznie, przestaje dbać o swój wygląd zewnętrzny, zatraca cechy uspołecznienia, zanikają u niego uczucia moralne. Jak w innych charakteropatiach organicznych, tak i tutaj słabną hamulce korowe, nawet przy nie najgorzej utrzymanym poziomie inteligencji. Zdarza się w przypadkach prze- stępstw, np. czynów nierządńych w stosunku do nieletnich dzieci, że osobnik taki bardzo dobrze rozumie pojęcia moralne i okazuje szczerą skruchę, jednakże w razie okazji nie potrafi się przeciwstawić swoim popędom, mimo iż życie popędowe jest znacznie osłabione. Czyny przestępcze tych osobników mają wszelkie znamiona działań impulsywnych. W przypadkach charakteropatii na tle miażdżycy mózgu może powstać po- dobny obraz. Zaburzenia tego typu powstają nierzadko nagle, po udarze, zwłasz- cza tam, gdzie uszkodzeniu uległy płaty pzołowe. Używa się wówczas niekiedy określenia “udar psychiczny”. W pewnym przypadku osoba dotąd nieposzla- kowanej opinii, pełniąca odpowiedzialne funkcje, po udarze nagle zmieniła się charakterologicznie: stała się tak porywcza i nieopanowana, że służbę szpitalną z lada powodu w razie rozdrażnienia biła po twarzy, zaczęła przejawiać mimo podeszłego wieku bezkrytyczną kokieterię i ekshibicjonizm, w rozmowie prze- jawiała skłonność do dowcipkowania (moria), błogostan i koprolalię przy zu- pełnym zaniku poczucia taktu. Poziom intelektualny chorej, abstrahując od afazji, nie wykazywał znaczniejszego obniżenia. Przypadki “udaru psychicz- nego” przedstawiają się pod względem rokowniczym znacznie korzystniej niż characteropathia senilis. Być może, położyć to trzeba na karb zmian czynno- ściowych odwracalnych, np. natury uciskowej, któ:re towarzyszą w szerokim promieniu uszkodzeniom tkanki mózgowej wywołanym bezpośrednio przez udar lub zawał. [przypisy: , olej do włosów, powiększanie piersi, odzież termoaktywna ]

Comments Off

« Previous Entries