Posts Tagged ‘Odżywka do rzęs’

Zdrowa odżywka do rzęs.

Posted in Uncategorized  by admin
January 16th, 2017

revitalash_przedpo[1]Odżywka do rzęs to punkt obowiązkowy w każdej kosmetyczce. Dlaczego? Po pierwsze, rewelacyjnie nawilża włoski i poprawia ich kondycję. Zawdzięcza swoją skuteczność między innymi witaminie E i olejkowi rycynowemu, które mają dobroczynny wpływ na strukturę włosa. Częste, niemal codzienne malowanie i demakijaż sprawiają, że rzęsy potrzebują dodatkowej ochrony. Nakładana jako baza odżywka do rzęs, spełnia to zadanie z nawiązką. Dodatkowo, utrwala nałożony makijaż, tusz nie rozmazuje się i nie kruszy, to kolejny wielki plus tego kosmetyku! Po drugie, można ją stosować również do pielęgnacji brwi. Bezbarwna odżywka rozczesze włoski oraz nada im pożądany przez nas kształt. Odżywka do rzęs to także świetna opcja na lato. W trakcie upałów, makijaż zwyczajnie spływa, co wygląda szczególnie nieestetycznie. Odżywka rozczesze i rozdzieli rzęsy, a także ochroni je przed promieniowaniem słonecznym i solą morską. Warto mieć ją przy sobie cały rok. Koszt zakupu jest niewielki, a efekt pielęgnacyjny, bezcenny.

Comments Off

Posts Tagged ‘Odżywka do rzęs’

Zdrowa odżywka do rzęs.

Posted in Uncategorized  by admin
January 16th, 2017

Nie wszyscy ludzie mają ten sam typ wyobraźni. Stwierdzić można, że nie- którzy w myśleniu posługują się obficie i chętnie wzrokowymi wyobrażeniami od- I twórczymi, inni natomiast zamiast obrazów używają raczej słów, które odgrywają rolę znaków, symboli. Próbowano niezbyt ściśle podzielić Iadzi na myślących obra- zami i myślących symbolami. W sposób ściślejszy dotyczyć to może tylko skrajnych przypadków, np. przyrodnicy i plastycy myślą szczególnie często obrazami, podczas gdy matematycy, Iogistycy należą raczej do typu myślenia symbolicznego. I ci zresztą zdolni są posługiwać się w razie potrzeby obrazami, choć wymaga to z ich strony pewnego wysiłku, i na odwrót, myślący obrazami zdolni są do myślenia symbolicz- nego, chociaż zwykle przychodzi im to niełatwo. Przeważająca większość ludzi na- leży do typu mieszanego. Ściślejszy wydaje się być podział zależnie od tego, jakie w ich strumieniu świadomości górują wyobrażenia pochodne, czy wzrokowe, czy słuchowe, czy np. mięśniowo-ruchowe. I tak: 1. Wzrokowcy mają typ pamięci i myślenia o charakterze wyobrażeń od- twórczych wzrokowych, pamiętają więc najłatwiej to, co przeczytali lub oglądali, a proces przypominania polega u nich przeważnie na wywoływaniu w wyobraźni obrazów odzwierciedlających to, co kiedyś oglądali. Wyrazistość obrazowego odtwa- rzania danych pamięciowych u wzrokowców bywa czasem tak plastyczna, że gra- niczy z omawianymi powyżej zjawiskami ejdetyzmu. 2. Słuchowcy zdają się być typem nieco rzadszym niż wzrokowcy. Parnię- tają oni najłatwiej to, co słyszeli, jako brzmienie zasłyszanych słów lub zdań. Gdy piszą, doznają wyobrażeń akustycznych. 3. Ruchowcymają skłonność do wyobrażeń odtwórczych typu ruchowo-mięś- niowego. Ich procesom myślowym towarzyszą wspórruchy krtani, języka, mięśni mi- micznych, gestów, podrygów. Wspórruchy te mogą się uzewnętrzniać, ale przeważnie wyobrażenia odtwórcze są właśnie tego typu. Parniętają np. najłatwiej wzory, jeżeli mogą je obwieść palcem. Najczęstsze bywają typy mieszane. W ogóle czystych typów chyba nie ma. Do danej klasy typologicznej zaliczamy jednostki, u których wyraźnie góruje okreś- lony typ wyobraźni, co się wyraża łatwością, siłą i obfitością wyobrażeń odtwór- czych danego rodzaju. Odnośnie badania testami nie dają często zadowalających wyników. Najłatwiej określić typ wyobraźni u ludzi inteligentnych, którzy na pod- stawie własnych doświadczeń potrafią samych siebie odpowiednio zaklasyfikować. Rzecz ta w praktyce nie daje zresztą uchwytnych korzyści. [przypisy: , Szkoła tańca Poznań, trądzik, odżywka do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries