Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Przypadek nr 29. Zmiany charakteropatyczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek nr 29. Zmiany charakteropatyczne przy guziemózgu i po operacji., ur. dnia 8. III. 1932. Podobno dziadek ze strony matki mial melancholię, a dziadek ze strony ojca był alkoholikiem, miał naświetlaną głowę promieniami X z powodu grzybicy. W 2 r. ż. raz jeden wystąpiły konwulsję z utratą przytomności i pianą na ustach. Od 4 r. ż. jąka się. Z usposobie- nia był nerwowy, uparty, dość energiczny, obowiązkowy, uczył się dobrze. W 12 r. ż. wystąpiło podwójne widzenie oraz pełny napad drgawkowy, przed utratą przytom- ności czul rozkoszne omdlewanie i upajającą, przyjemną woń. Taka sama aura wy- stępowała przed następnymi napadami, które miewał średnio raz w roku. W 13 r. ż. rodzina spostrzegła zmianę charakteru: stal się drażliwy, wybuchowy, przygnębiony, lubił ciszę i spokój, często rysował trupie czaszki z piszczelami, następnie dała się zauważyć skłonność do mówienia ciętych dowcipów (moria). W 15 r. ż. w Klinice Chorób Oczu AMG stwierdzono niedowład lewego, nieznaczny wytrzeszcz lewej gałki ocznej, lekkie zblednięcie tarczy n. wzrokowego lewego i wyrażono po- dejrzenie guza mózgu. W klinice chorób nerwowych rozpozńanie to, potwierdzono. Chory przebywał w Klinice Neurochirurgicznej w Warszawie, skąd wkrótce został wypisany, gdyż matka odmówiła zgody na wentrikulograftę. Chory wrócił de nauki i ukończył liceum humanistyczne. Od 16 r. ż. pozostawał w opiece Poradni Zdrowia Psychicznego z powodu “trud- ności wychowawczych”. Zdradzał wówczas popędy samobójcze, zachowywał się nie- powazne, wobec starszych bez dystansu i miał wyraźnie obniżoną uczuciowość wyższą. Chory pisał wówczas pamiętnik, w którym uderza nienaturalny, wiłosny sposób wyrażania się, pełen niezrozumiałych symboli, przenośni i dziwactw, jed- nakże bez objawów otępienia. Równolegle do zmian charakteropatycznych nasilały się objawy neurologiczne. Od 17 – 18 r. ż. napady drgawkowe stawały się coraz częstsze, wreszcie występowały co kilka dni. Dopiero w 19 r. Ż. skierowano chorego do Kliniki Neurochirurgicznej w Łodzi, gdzie usunięto guz okolicy czołowo-skro- niowej prawej, wielkości pięści (gwiaździak). Po zabiegu wystąpił niedowład po- łowiczy lewostronny i ostre zaburzenia psychiczne, trwające ok. 2 tyg. Brak niestety przedmiotowego opisu tych zaburzeń. Chory przypomina sobie, że po operacji, chcąc upewnić się czy to co go otacza jest rzeczywiste, rzucał naokoło kałem. Był też bar- dzo gadatliwy i mówił tak wesołe rzeczy, że wywoływał salwy śmiechu wśród współ- chorych i pielęgniarek (moria). Po pewnym czasie ubytek kostny pokryto protezą akrylitową i zaczęto podawać barbiturany. Napady drgawkowe występowały nadal, ale bez aury powonieniowej, Po powrocie do domu początkowo był przygnębiony, zniechęcony do życia, pisał pesymistyczne pamiętniki, wypowiadał zamiary samo- bójcze. Wkrótce jednak wrócił beztroski nastrój (euforia) ze skłonnością do dowcip- kowania. Napady drgawkowe występowały coraz rzadziej, co kilka tygodni, a na- wet miesięcy. Zauważono, że zaburzenia charakteru pogłębiły się: chory nie znosił sprzeciwu, z błahych powodów wybuchał, nie uznawał cudzych poglądów; miewał z otoczeniem częste sprzeczki, w rozdrażnieniu rozbijał lustra, rzucał kałamarzem o ścianę lub butem w brata. W stosunku do matki był niegrzeczny, pomimo że ota- czała go czułą opieką. Nie dostosowywał się do trybu życia rodziny; był samolubny, obojętny w stosunku do rodziców, a nadmiernie czuły dla swego psa. Zatracił wstyd- liwość, używał nieprzyzwoitych wyrażeń w obecności bliskich, chociaż przy obcych potrafił być grzeczny. Przestał dbać o swój wygląd zewnętrzny, nie chciał używać mydła ani myć zębów. Pewnego razu zgolił brwi. Przebywał w Klinice Chorób Psychicznych AMG od dnia 28. IV. do 9. V. 1953 r. [podobne: , dezynsekcja warszawa, olej kokosowy, catering dietetyczny ]

Comments Off