Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

W poszukiwaniu miary natezenia czuc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W poszukiwaniu miary natężenia czuć postawiono pytanie, czy jest ono proporcjonalne do podniety. Większość podniet da się zmierzyć, np. światło świecami, podniety dotykowe miarami wagi. Większość ludzi do dzisiaj sądzi, że jeżeli w sali oświetlonej np. tysiącem świec, zapalimy jeszcze jedną świecę, to natę- żenie naszego czucia świetlnego proporcjonalnie wzrośnie. Tak jednak nie jest. Doświadczenie wykazało, że na to, aby zauważyć przyrost swiatla przy 1000 świec, trzeba ich dodać 10. Przy 100 świecach wystarczy dodać jedną świecę, aby zauważyć zmianę natężenia czucia świetlnego. Przy 10 świecach wystarczy dla tego celu dodać 1/10 świecy. Jak z tego widać, aby natężenie czucia świetlnego wzrosło o wielkość ledwie dostrzegalną, trzeba podnietę świetlną spotęgować co najmniej o 1/100. Dla czucia dotyku (ucisku) wartość tego minimalnego przyrostu wynosi więcej, trzeba mianowicie bodziec zwiększyć o (1/17, .aby wystąpiła dostrzegalna zmiana czucia. Jest tak jednak tylko wówczas, gdy chodzi o ciężarki dźwigane na talerzyku. Przy naciskach wywieranych na powierzchnię skóry następna podnieta musi być O 1/3 część cięższa od poprzedniej. Dla dźwięków wartość ta wynosi przeciętnie 1110, tzn. że np. do chóru złożonego ze 100 ludzi trzeba. dodać ok. 10 śpiewaków, ażeby uzyskać ledwie dostrzegalny przyrost wrażenia. Pierwszym, który zauważył tę zależność między silą podniety a siłą wrażenia, był Weber w pierwszej połowie XIX wieku. Fechner ujął te zjawiska we wzór ma- tematyczny. Stąd mówimy o prawie Webera i o wzorze psychofizycznym Fechnera. Wzór ten dla celów, które ma niniejszy podręcznik, nie posiada większego znaczenia. Analogiczne stosunki zachodzą na pewno także co do czucia smaku i węchu. Badania te są technicznie daleko trudniejsze, gdyż stosowane w po- dobnych eksperymentach rozczyny pierwotne czy to cukru, chininy lub kwasu, czy też określone stężenia gazów nie przestają działać z chwilą, gdy spotęgujemy o odpo- wiedni odsetek nasilenia daną podnietę. [przypisy: , gabinet ginekologiczny, Kabiny Sanitarne, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

W poszukiwaniu miary natezenia czuc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na oznaczenie normalnych złudzeń psychologowie- używają określenia “świadome złudzenie”, utworzo- nego niezbyt szczęśliwie, gdyż termin “świadomy” bywa wieloznaczny. Znamy wszyscy obrazki dla dzieci, w których postacie zwierząt lub ludzi ukryte są wśród kształtów obrazka. W pierwszej chwili nie widać tych zamaskowanych figur, dopiero po wpatrzeniu się można dostrzec taki ukryty układ spoisty. Przyjrżyjmy się rysunkowi na ryc. 9. Figura ta wydaje nam się raz ostro- słupem wypukłym, kiedy indziej wklęsłym, zależnie od mniej lub więcej dowolnego wysilku naszej uwagi i wyobraźni. Porównaj też ryc. 7 i 8. Z punktu widzenia fizjologicznego, wrażenia odbierane przy czynności spostrze- gania trafiają przede wszystkim do sensorycznych pól pierwszego, stopnia. Stamtąd podrażnienia przechodzą do sensorycznych pól drugiego stopnia, w których powstaje spostrzeżenie przedmiotu sensowne. Różnice czynności pól tych dwóch stopni można badać eksperymentalnie drażniąc np. w czasie operacji te pola słabym prądem elek- trycznym. Przy podrażnieniu pól wzrokowych pierwszego stopnia chory podaje, że widzi przed oczyma barwne światło, jakby świecące kule, odblaski płomienia itd., nie widzi jednak określonych przedmiotów. Natomiast przy podrażnieniu pól wzrokowych dru- giego stopnia chory widzi jakby określone przedmioty: twarze, zwierzęta, figury na kształt motyla itd. Te same różnice widzimy przy uszkodzeniach poszczególnych pól płatów pot y- licznych. Gdy uszkodzone jest pole wzrokowe pierwszego stopnia, chory traci ostrość widzenia aż do ślepoty ośrodkowej. Natomiast przy uszkodzeniach pól wzrokowych drugiego stopnia zatraca się zdolność rozpoznawania przedmiotów, zresztą dobrze wiózianych, a więc traci się zdolność tworzenia sensownych spostrzeżeń. Czynności pól sensorycznych drugiego stopnia stanowią, jak z tego widać podstawę fizjolo- giczną wychwytywania z mnóstwa wrażeń układów spoistych, które się stają w świa- domości sensownym spostrzeżeniem, a więc rozpoznanym przedmiotem. [więcej w: , balsam do włosów, Stomatolog Kraków, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries