Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna’

Dyskusja nad ejdetyzmem

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Dyskusja nad ejdetyzmem postawiona została prawdopodobnie w tlej płaszczyźnie, Pominąć tu nie można technicznych trudności badań nad dziećmi, zwłaszcza małymi, których słownik jest tak ubogi, że nie można się po nich spodziewać opisu zjawisk psychicznych, różnic między nimi i pojęciowych rozróżnień, na których badacze opierają później daleko idące wnioski. Powyżej zwracałem uwagę na zasadnicze, jakościowe różnice, jakie zachodzą między wyobrażeniem spostrzegawczym a pochodnym.           Nie wiadomo, dlaczego miałoby być u pewnej części normalnych dzieci zupełnie inaczej. Natomiast prawdą jest, że między plastycznością wyobrażeń pochodnych               u rozmaitych ludzi zachodzą duże indywidualne różnice. Są malarze, którym wystarczy przyjrzeć się raz lub kilka razy jakiejś twarzy, aby uzyskać tak plastyczne wyobrażenie pochodne. że zdolni są potem portret lub obraz malować z pamięci. Malarze ci porównują swoją pamięć wzrokową  gdyż do niej ostatecznie sprowadza się sprawa plastyczności wyobrażeń pochodnych z wyrazistością ejdetyzmu. Podobnie rzecz się ma z osobami obdarzonymi wyjątkowo dobrą pamięcią, zwłaszcza typu wzrokowego. Osoby te przy czynnościach, przypominania jak gdyby czytały w swojej wyobraźni, która okazuje się niekiedy zdumiewająco pojemna, niby jakiś nie kończący się zwój paplrusa. Osoby te jednak nie mają najmniejszej i wątpliwości, że chodzi tu o wyobrażenia odtwórcze i dla o różnienia ich od rzeczywistości nie potrzebują nigdy uciekać się do próbnego poruszenia gałkami ocznymi. Zresztą zjawiska te nie poruszają się w dosłownym znaczeniu wraz z ruchami gałek ocznych, wiodąc byt zupełnie taki sam, jak wszelkie inne wyobrażenia pochodne. Skłonność do pseudologii u dzieci i zjawisko niezbyt wyraźnego odgraniczania rzeczywistości od tworów wyobraźni to są sprawy zdaje się nie mające nic wspólnego z ejdetyzmem, a raczej wchodzące w zakres pojęcia psychiki prelogicznej, czyli archaicznej. [przypisy: pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, porady psychologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna’

Dyskusja nad ejdetyzmem

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Nie wszyscy ludzie mają ten sam typ wyobraźni. Stwierdzić można, że niektórzy w myśleniu posługują się obficie i chętnie wzrokowymi wyobrażeniami odtwórczymi, inni natomiast zamiast obrazów używają raczej słów, które odgrywają rolę znaków, symboli. Próbowano niezbyt ściśle podzieli na myślących obrazami i myślących symbolami. W sposób ściślejszy dotyczyć to może tylko skrajnych przypadków, np. przyrodnicy i plastycy myślą szczególnie często obrazami, podczas gdy matematycy, logistycy należą raczej do typu myślenia symbolicznego. I ci zresztą zdolni są posługiwać się w razie potrzeby obrazami, choć wymaga to z ich strony pewnego wysiłku, i na odwrót, myślący obrazami zdolni są do myślenia symbolicznego, chociaż zwykle przychodzi im to niełatwo. Przeważająca większość ludzi na- leży do typu mieszanego. Ściślejszy wydaje się być podział zależnie od tego, jakie w ich strumieniu świadomości górują wyobrażenia pochodne, czy wzrokowe, czy słuchowe, czy np. mięśnioworuchowe.   Wzrokowcy mają typ pamięci i myślenia o charakterze wyobrażeń odtwórczych wzrokowych, pamiętają więc najłatwiej to, co przeczytali lub oglądali, a proces przypominania polega u nich przeważnie na wywoływaniu w wyobraźni obrazów odzwierciedlających to, co kiedyś oglądali. Wyrazistość obrazowego odtwarzania danych pamięciowych u wzrokowców bywa czasem tak plastyczna, że graniczy z omawianymi powyżej zjawiskami ejdetyzmu. Słuchowcy zdają się być typem nieco rzadszym niż wzrokowcy. Parniętają oni najłatwiej to, co słyszeli, jako brzmienie zasłyszanych słów lub zdań. Gdy piszą, doznają wyobrażeń akustycznych. Ruchowcy mają skłonność    do wyobrażeń odtwórczych typu ruchowomięśniowego. Ich procesom myślowym towarzyszą współruchy krtani, języka, mięśni mimicznych, gestów, podrygów. Pamiętają  np. najłatwiej wzory, jeżeli mogą je obwieść palcem. Najczęstsze bywają typy mieszane. W ogóle czystych typów chyba nie ma. Do danej klasy typologicznej zaliczamy jednostki, u których wyraźnie góruje określony typ wyobraźni, co się wyraża łatwością, siłą i obfitością wyobrażeń odtwórczych danego rodzaju. Odnośnie badania testami nie dają często zadowalających wyników. Najłatwiej określić typ wyobraźni u ludzi inteligentnych, którzy na pod- stawie własnych doświadczeń potrafią samych siebie odpowiednio zaklasyfikować. Rzecz ta   w praktyce nie daje zresztą uchwytnych korzyści. [przypisy: pomoc psychologiczna, poradnia psychologiczna, porady psychologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries