Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Za pomoca doswiadczenia kojarzeniowego udaje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za pomocą doświadczenia kojarzeniowego udaje się niekiedy wykryć tzw. kompleksy. Są to wyparte pod próg świadomości przeżycia, mocno naładowane afektywni e, których dana osoba nie chce ujawnić nawet przed sobą. Jeżeli hasło godzi przypadkiem w taki kompleks, to kojarzenie ulega zahamowaniu, tym samym czas odczynu przedłuża się nadmiernie. Można potem ustalić z większym lub mniej- szym prawdopodobieństwem treść przeżyć, które spowodowały kompleks. Kompleksy takie bynajmniej nie muszą być, jak twierdził Freud, z żasady treści seksualnej. Badania te odgrywają pewną rolę w psychopatologii, pozwalając czasem ustalić pewne cechy charakterologiczne lub patologiczne treści wyobrażeń lub sądów. Krae- pelin dzielił kojarzenia na trzy grupy, na kojarzenie wg pokrewieństwa pojęć, wg podobieństwa wyobrażeń i wg podobieństwa dźwiękowego. Do tych grup Jung dodał jeszcze kilka innych, z których większe znaczenie posiadają odczyny egocentryczne i perseweracje. Odczyny egocentryczne polegają na odpowiedziach, dotyczących głównie osoby samego badanego i jego spraw osobistych. Przez perseweracje rozu- miemy odpowiedzi powtarzające się wielokrotnie przy rozmaitych hasłach. Dla psy- chologii klinicznej ma to pewne znaczenie. Gdy hasło dotknie kompleksu, osoba badana oddziaływa nie tylko opóźnieniem kojarzenia, lecz zwykle również niejednakową odpowiedzią przy pierwszym i po- nownym czytaniu. Odpowiedzi w tych przypadkach wydają się niezrozumiałe, czasem osoba badana jakby umyślnie podstawiała inny wyraz w miejsce stłumionego. W okresie gdy psychoanaliza była w modzie, wiązano z eksperymentem kojarze- niowym przesadne nadzieje. Wydawało się niektórym, że posiadamy dość pewny sposób wydobywania z ludzi tajemnic, nawet ne polu kryminologii. Freud zmodyfi- kował powyższy eksperyment, wprowadzając tzw. wolne kojarzenia. Nie ma tu haseł, osoba badana ma mówić samorzutnie wszystko, co jej przychodzi na myśl. W razie przerwy w wypowiedziach osoba badana winna dokladnie wyjaśnić, co jej w danej chwili przyszło na myśl i co przemilczała. Sposób ten stał się podstawą techniczną metody rozpoznawczo-leczniczej, której Freud dał nazwę psychoanalizy. [przypisy: , magnez i witamina b6, odżywki do rzęs, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off