Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Czas trwania jest trzecim atrybutem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Czas trwania jest trzecim atrybutem wrażenia. Trwanie jego jest nie- kiedy wyraźnie czasowo odgraniczone, czasem nie jest to możliwe. Dla wrażeń wzro- kowych da się dość dokładnie określić początek i koniec doznawanego wrażenia. To samo dotyczy słuchu i dotyku. Natomiast jeśli chodzi o węch i smak to zwłaszcza ich czasowy koniec jest trudno uchwytny. 4. Cechy przestrzenne wrażenia bywają mniej lub więcej wyraźne. Nie wszystkie wrażenia posiadają cechy tzw. rozciągłości. Czucia dotykowe, wzrokowe- i głębokie posiadają tę cechę, dającą możność określenia rozciągłości przestrzennej przedmiotu. Atoli czucia słuchu i węchu, a także smaku nie posiadają tego atrybutu. Jeżeli przy posmarowaniu języka na pewnej przestrzeni postrzegamy rozciągłość: posmarowanej powierzchni, to raczej chodzi tu o dotyk, a nie o smak. Mimo to i wra- żenia słuchowe, i węchowe, i smakowe posiadają pewne cechy, przestrzenne, miano- wicie dźwięk dolatuje z określonej strony, ciepło i zimno bywają punktowe lub, rozległe, a woń i smak miewa swoje umiejscowienie w przestrzeni. Niektórzy dopatrują się we wrażeniach zmysłowych jeszcze innych cech, np. za- barwienia wzruszeniowego. Jest to, zdaje się, niesłuszne, gdyż chodzi tu raczej o to- warzyszące czuciom uczucia. Pomijam tu zagadnienie genetyczno-ewolucyjne, które z dużym prawdopodobieństwem pozwala czucia i uczucia wyprowadzić ze wspólnego korzenia rozwojowego. Także za cechę wrażenia nie można uważać chcenia, chociaż. uczuciom towarzyszą pewne objawy woli w postaci dążenia do przedmiotu lub uni-• kania go. Podniety fizjologiczne wywołujące wrażenia mogą być natury mechanicznej Iub chemicznej. Smak, węch i wzrok zwykło się nazywać zmysłami chemicznymi, a dotyk i słuch mechanicznymi. Dotyczy to oczywiście tylko natury bodźców, a nie pobudzeń. Te ostatnie są bowiem dla wszystkich zmysłów w ostateczności natury chemicznej . [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, stomatologia Kraków, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Czas trwania jest trzecim atrybutem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ROŻNICOW ANIE ZABURZEŃ CHARAKTERU Braki charakteru podpadały od wieków pod kompetencję wychowawców i moralizatorów. I w naszych czasach w wielu środowiskach lekarskich i nie- lekarskich rozpatruje się zagadnienie ubytków charakterologicznych raczej ze stanowiska obyczajowo-etycznego, a nie psychopatologicznego. W rozpowszech- nionym u nas mianownictwie wszelkie niedociągnięcia i braki charakteru zali- czano do psychopatii, nie licząc się z ich pochodzeniem. Wskutek tego w jednej . klasie znalazły się typy różnorakie, które łączy tylko bardzo powierzchownie zakwalifikowana nieprawidłowość charakteru. I tak pod nazwą psychopatii rozumie się częstokroć: 1. Ludzi zdrowych, których zdeprawowało środowisko. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że ta kategoria rzekomych psychopatów nie należy w ogóle do medycyny, nie ma tu bowiem nic chorobliwego w znaczeniu. pathos. Nie ma tu również zaburzenia, ponieważ pojęcie to zawsze sugeruje patologię. Ludzie środowiskowo zepsuci obchodzą nas psychiatrów tylko ze względu na koniecz- ność różnicowania, np. w orzecznictwie sądowo-psychiatrycznym; wówczas po wyłączeniu wszelkich możliwości rozpoznajemy stan zdrowia psychicznego (eunoia). Zaliczanie tych produktów demoralizacji środowiskowej do psycho- patii jest takim samym błędem logiki medycyny, jak zaliczanie analfabetów do niedorozwoju umysłowego. W przypadkach tych upośledzenie sprawności inte- lektualnej lub charakteru jest wprawdzie nabyte, jednakże w lekarskiej syste- matyce zaburzeń charakteru nie ma dla nich miejsca. Te wytwory zaniedbania środowiskowego należą do psychologii wychowawczej, pedagogiki, socjologii i etiologii. W mianownictwie psychiatrycznym pojawiły się na ich oznaczenie dwa miana: socjopatia i socjoza (sociosis). Nazwy te, pod względem filologicznym nie bardzo poprawne, nie zdobyły sobie dotąd praw upowszechnienia. [przypisy: , olejek arganowy do włosów, stomatologia Kraków, olej lniany ]

Comments Off