Przy dzialaniu pod- niety na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy działaniu pod- niety na narząd marny bowiem do czynienia z pewnym oporem fizycznym i chemicz- nym samej tkanki. Pomijamy tu już szereg innych zarzutów stawianych prawu We- bera-Fechnera. Wszystkie te zarzuty świadczą w każdym razie o jednym, miano- wicie, że prawo to ma charakter czysto empiryczny i przybliżony, tak że nie zdołało spełnić tych nadziei, jakie z nim początkowo wiązano. Znaczenie praktyczne badań psychofizycznych w psychologii i w psychopatologii jest nikłe. Pewien wyjątek sta- nowią badania nad czuciem dotyku, które mogą mieć znaczenie dla określenia na- pięcia. i wahań uwagi oraz dla badań nad zjawiskiem” zmęczenia .
WYOBRAŻENIA W potocznej mowie, nawet wśród naukowców, przeciwstawia się często wrażenia wyobrażeniom. Teoretycznie biorąc, nie jest to słuszne, gdyż wrażenie, które odzwier- ciedla pewną część rzeczywistości, a więc “obrazuje” ją, jest również wyobrażeniem, tylko że prostym. Różnica jest więc natury ilościowej. Wrażenia są produktem abstrakcji; naprawdę tylko wyjątkowo, mianowicie w eksperymencie, można przeżyć wrażenie czyste. W życiu wiążą się one grupami. Takie jednolite zespoły wrażeń jednorodnych lub różnorodnych nazywamy właśnie wyobrażeniami spostrzegaw- czymi. Są to np. melodie, krajobrazy, widoki osób lub budynków itd. Z wrażeń lub prostszych wyobrażeń można tworzyć tzw. układy spoiste. Silą wyobraźni możemy z nich wyosabniać dowolne struktury. Na przykład wpatrując się w 9 gwiazdek, ustawionych trójkami w trzech szeregach, mogę dojrzeć w tej strukturze albo tylko krzyż, albo kwadrat, albo trzy szeregi pionowe czy po- ziome, albo tez inne figury. Same elementy mogę pozamieniać na krzyżyki, gwiazdki, kółka, zmienić ich barwy, a mimo to wyosobnione w wyobraźni struktury pozostaną niezmienione. Elementy tego układu spoistego dane są przedmiotówo, lecz stosunki między nimi, owe figury czy struktury, są wyrazem podmiotowej aktywności, którą wnosi nasz umysł w ten układ spoisty. Układów spoistych w życiu jest bez liku. [podobne: , Depilacja laserowa, odzież dla dzieci, implanty zębów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)