Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Opór fizyczny i psychiczny

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy działaniu podniety na narząd marny bowiem do czynienia z pewnym oporem fizycznym i chemicznym samej tkanki. Pomijamy tu już szereg innych zarzutów stawianych prawu Webera Fechnera. Wszystkie te zarzuty świadczą w każdym razie o jednym, mianowicie, że prawo to ma charakter czysto empiryczny i przybliżony,    tak że nie zdołało spełnić tych nadziei, jakie z nim początkowo wiązano. Znaczenie praktyczne badań psychofizycznych w psychologii i w psychopatologii jest nikłe. Pewien wyjątek stanowią badania nad czuciem dotyku, które mogą mieć znaczenie dla określenia napięcia. i wahań uwagi oraz dla badań nad zjawiskiem zmęczenia .
Wyobrażenia w potocznej mowie, nawet wśród naukowców, przeciwstawia się często wrażenia wyobrażeniom. Teoretycznie biorąc, nie jest to słuszne, gdyż wrażenie, które odzwierciedla pewną część rzeczywistości, a więc obrazuje ją, jest również wyobrażeniem, tylko że prostym. Różnica jest więc natury ilościowej. Wrażenia są produktem abstrakcji; naprawdę tylko wyjątkowo, mianowicie w eksperymencie, można przeżyć wrażenie czyste. W życiu wiążą się one grupami. Takie jednolite zespoły wrażeń jednorodnych lub różnorodnych nazywamy właśnie wyobrażeniami spostrzegawczymi. Są to np. melodie, krajobrazy, widoki osób lub budynków itd. Z wrażeń lub prostszych wyobrażeń można tworzyć tzw. układy spoiste. Silą wyobraźni możemy z nich wyosabniać dowolne struktury. Na przykład wpatrując się w 9 gwiazdek, ustawionych trójkami w trzech szeregach, mogę dojrzeć w tej strukturze albo tylko krzyż, albo kwadrat, albo trzy szeregi pionowe czy poziome, albo tez inne figury.      Same elementy mogę pozamieniać na krzyżyki, gwiazdki, kółka, zmienić ich barwy, a mimo to wyosobnione w wyobraźni struktury pozostaną niezmienione. Elementy tego układu spoistego dane są przedmiotowo, lecz stosunki między nimi, owe figury czy struktury, są wyrazem podmiotowej aktywności, którą wnosi nasz umysł w ten układ spoisty. Układów spoistych w życiu jest bez liku. [podobne: petrus chojnice, zabiegi ambulatoryjne, dzień dziecka utraconego, wniosek o wydanie karty ekuz ]

Tags: , , ,

No Responses to “Opór fizyczny i psychiczny”

 1. Agata Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: diety[...]

 2. Leon Says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

 3. Agnieszka Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: olejowanie włosów[...]

 4. Cross Thread Says:

  Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

 5. Buckshot Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: labioplastyka Warszawa[...]

 6. Monika Says:

  Prośbę o podanie nazwy ziół

Powiązane tematy z artykułem: dzień dziecka utraconego petrus chojnice wniosek o wydanie karty ekuz zabiegi ambulatoryjne