Rozpoznanie. Cechy charakteropatyczne w powyzszym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Cechy charakteropatyczne w powyższym przypadku guza mózgu są podobne jak w innych schorzeniach organicznych mózgu: drażliwość, wybucho- wość, zanik uczuciowości wyższej, ogólne spłycenie osobowości wskutek zaniku szerszych zainteresowań i egotyzmu, euforia posunięta tutaj aż do klasycznej morii, znamiennej szczególnie dla uszkodzeń płatów czołowych, upośledzenie zdolnośćł myślenia abstrakcyjnego. Z wywiadów wynika, że cechy te wystąpiły bardzo wcześnie w latach dziecięcych, chociaż rozpoznanie stało się jasne dopiero po ,pojawieniu się wyraźnych objawów neurologicznych. Cechy charakteropatyczne doznały po operacji ilościowego spotęgowania. Natorruast nie widać wyraźniejszego otępienia umysłowego,
CHARAKTEROPIA LEUKOTOMIZOWANYCH Jest to odrębne zagadnienie kliniczne, które ma swoje oblicze lekarsko- etyczne. Zmiany osobowości spostrzegane po operacjach psychochirurgicznych stoją najbliżej charakteropatii pourazowych. Na temat pooperacyjnych za- burzeń osobowości powstało już duże piśmiennictwo. Wnioski są najbardziej przekonywające w przypadkach osób zdrowych psychicznie, a poddanych leu- kotomii np. z powodu nieuleczalnych bólów. Penfield zauważyłu chorej, która odznaczała się dawniej silną indywidualnością i znaczną pobudliwością afek-• tywną, zmianę osobowości wprost uderzającą: chora stała się istotą bezwolną, potulną, bezpretensjonalną, pozbawioną indywidualnego wyrazu i nie przej- mującą się sprawami zewnętrznego świata. Horanyi ujmuje te zmiany osobo- wości jako wzmożenie prostoty życia wzruszeniowego, zwiększoną adaptywność, zmniejszenie roszczeń życiowych; zwężenie kręgu zainteresowań, monotonię uczuciową, zanik inicjatywy i dążeń wzwyż. Zauważono, że wskutek przytłu- mienia indywidualnych cech psychicznych operowani stawali się jakby prze- ciętni, jednorodni, pozbawieni osobistych cech reaktywnych. Chorzy przesta- wali przejmować się przyszłością. Nawet u chorych na raka, świadomych gro- żącej śmierci, zatracała się troska o tragiczną przyszłość. Mówi się czasem o przemianie podstawowej konstytucji emocjonalnej, o zinfantylizowaniu psy- chiki. Zauważono ponadto jakby zmianę fizycznej konstytucji: osoby leptoso- miczne wskutek przyrostu tkanki tłuszczowej i pewnych przemian wegetatyw- nych jak gdyby przeistaczały się w pykników. Najtragiczniejsze skutki leuko- tomizacji powstają w dziedzinie uczuć etycznych, które wygasają. Niektórzy uczciwi ludzie,. zażywający nieskazitelnej opinii, stawali się po operacji szu- jami, a nawet wchodzili na drogę przestępstwa. Leukotomizowani stają się Iudźmi “bez charakteru”. Poza tym mają wszystkie inne cechy charaktero- patów pourazowych. [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, depilacja laserowa Łódź, olejek kokosowy na włosy ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)