Rozpoznanie przedmiotu miewa rozmaite stopnie.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie przedmiotu miewa rozmaite stopnie. Jeżeli z tłumu przechodniów ktoś mi się ukl:oni, a ja nie poznam, że to był znajomy, to nie wynika z tego żeby nie było żadnego rozpoznania. Było to rozpoznanie nieswoiste, gdyż poznałem: że to był mężczyzna, że to zapewne ktoś, kto mnie zna. Na to, aby nastąpiło rozpoznanie sWoiste, muszę poznać indywidualne cechy znajomego. W rozpoznaniu nieswoistym zahczamy poznawany przedmiot do zbyt obszernej, nie skonkretyzowanej klasy przedmiotów. W rozpoznaniu swoistym zacieśniamy zakres tej klasy, konkretyzujemy go, aż do utożsamienia obrazu z indywidualnym przedmiotem, który był kiedyś przedmiotem wyobrażenia spostrzegawczego. Z mnogości różnorodnych wrażeń wychwytujemy poznawczo pewne układy spoiste -dzięki temu, że wybijają się one ponad tło: a) jakością elementów strukturalnych, b) szczególniejszą silą, c) niezmiennością lub pow- tarzaniem się, gdy tło jest zmienne, albo d) zmien- nością czy ruchliwością na niezmiennym lub nieru- chornym tle. Spostrzeżenia można podżielić w związku z tkwią- cymi w nich sądami na przwdziwe i mylne (fałszywe). Jeżeli który z sądów klasyfikujących w spostrzeżeniu jest mylny, wówczas spostrzeżenie takie nazywamy złudzeniem (iluzją). Rzecz to jest ważna w psychologii prawidłowej, ale jeszcze ważniejsza w psychopatologii. Jeżeli mylny jest sąd realizujący, chociaż chory ma wyobrażenie spostrze- gawcze i wierzy w realne istnienie przedmiotu, wówczas spostrzeżenie takie nazywamy omamem (halucynacją). O ile omamy na jawie występują prawdopodob- nie zawsze w warunkach patologicznych, o tyle złu- dzenia powstają z łatwością u ludzi zdrowych psy- chicznie. Wystarczy zwrócić tutaj uwagę chociażby na znane ogólnie złudzenia optyczne lub na zja- wiska perspektywy plastycznej, gdzie -obraz dwu- wymiarowy daje złudzenie trójwymiarowego. Na tych zasadach zbudowany jest kinematograć. Złu- dzenie w psychologii prawidłowej odznacza się tym. że za pomocą nowych spostrzeżeń zdolni jesteśmy skorygować swój mylny sąd klasyfikacyjny lub w ogóle od początku nie mamy wątpltwośct co do prawdziwej natury spostrzeganego przedmiotu. Złu- dzenia (illusionesY w psychopatologii albo wcale nie podlegają perswazji i korekcie, albo tylko częś- ciowo, niekonsekwentnie, nietrwale, bezkrytycznie. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, fizjoterapia, magnez i witamina b6 ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)