Sposród wszystkich teoretycznych mozliwosci Pawlow

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Spośród wszystkich teoretycznych możliwości Pawłow uznaje cztery typy układu nerwowego u zwierząt doświadczalnych, różniące się między sobą przystosowaniem do warunków otaczającego środowiska i wytrzymałością na czynniki chorobotwórcze: a. Typ zwierząt słabych, które nigdy nie są calkowicie przystosowane do życia. Życie łatwo je łamie, prędko i często chorują, pod wpływem trudnych wa- runków życiowych, tj. trudnych zadań stawianych układowi nerwowemu, stają się chore i nerwowe. W myśl prawidła ogólnego typ ten nie może być w znacznym stopniu ulepszony ani wychowaniem, ani odpowiednim zdyscyplinowaniem, j może się stać zdatny tylko w wyjątko pomyślnych, specjalnie dlań stworzonych warun- kach, jak zwykliśmy mówić, w warunkach cieplarnianych. Znamionuje go słabość procesów pobudzenia i hamowania, z przewagą. hamowania. Odpowiada on typowi melancholicznemu starożytnych i schizotymicznemu Kretschmera. b. Typ zwierząt silny, lecz niezrównoważony, z silnym procesem po- budzeniowym przy słabym procesie hamowania. Podlega on łatwo schorzeniom wów- czas, gdy wymagane jest hamowanie. Nie Jest on przystosowany do życia codzien- nego, lecz jako typ bojowy zdolny jest w dużym stopniu do zdyscyplinowania i wy- równania swego niedostatecznego hamowania. U człowieka odpowiada typowi cho- leryka i cyklotymika. c. Typ silny, zrównoważony, niepobudliwy odpowiada tempera- mentowi flegmatycznemu. Jest to typ naj rzadszy u zwierząt. Pawłow nie zdążył prze- prowadzić jego analogii z odpowiednim typem ludzkim, zwłaszcza gdyby chodziło o jego- skłonność do zapadania na psychozy odpowiedniego kręgu. d. Typ silny, zrównoważony, pobudliwy odpowiada temperamentowi sangwinicznemu. Występuje on równie często jak typ słaby. Mógłby on może pokry- wać się z pojęciem histerotymii. [podobne: , sklep kolagen, artykuły fryzjerskie, Stomatolog Kraków ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)