Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Typ histeroidalny

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

Typ ten opisany przez Brzezickiego, powstaje przez duże odchylenia od przeciętnej histerotymii. Podstawowe cechy tej ostatniej są nasilone do tego stopnia,                  że powstają stąd starcia z otoczeniem i inne niepożądane społecznie zjawiska. Słomiany ogień uczuć, gra życiowa z cechami teatralnymi oraz wytrzymałość w czasach niepowodzeń ze skłonnością do rozprzęgania się w okresach powodzenia cechy te uwypuklone są do ogromnych rozmiarów. Wskutek zagęszczenia tych cech powstają sylwetki przesadnie nieszczere, udające przybraną pozersko osobowość, zakłamane i liczące na efekt zewnętrzny. Osobniki te wystawiają na pokaz zarówno swoje cnoty, jak i usterki, jeśli z ostentacji tych spodziewają się zaspokojenia swoich pragnień egocentrycznych, żądz, roszczeń życiowych lub ambicji władczych. Lekkomyślność, próżność, brawura, samowola, fantazje rozstrzygają o najważniejszych postanowieniach życiowych. Dla taniego efektu gotowi są na ostrzu noża postawić naj- świętsze sprawy narodowe. Odgrywając całe życie jakąś rolę, tak jak gdyby życie było teatrem, dochodzą do pysznego przeświadczenia o słuszności             i rzeczywistości swojej sfingowanej osobowości. Praca ich bywa nietrwała, gdyż histeroid podejmuje ją w chwilowym uniesieniu, aby po jakimś czasie, w przystępie zniechęcenia prze- rzucić swój entuzjazm z tym samym słomianym ogniem na inny przedmiot. Powstaje w ten sposób linia życiowa kapryśna, chwiejna, pełna błyskotliwych wzlotów i haniebnych załamań. Ci sami jednak lekkomyślni i nieżyciowi fantaści potrafią, gdy ich bieda przyciśnie, wydobyć z siebie bardzo dużo hartu woli. W warunkach żelaznej dyscypliny i umiejętnego podejścia przywódców typy te potrafią przytłumić wyskoki swojego temperamentu. Ludzie ci mogą posiadać duże zdolności umysłowe i często wybijają się per fas et pernejas. Dla osiągnięcia swoich pyszałkowatych celów często nie wahają się wejść na drogę pseudologicznych mistyfikacji, przez co popadają w zatarg z kodeksem karnym. Odśrodkowy indywidualizm tych typów w .ogóle narusza karność. społeczną. W życiu rodzinnym osoby  te umieją wykorzystywać uczucia najbliższych dla zdobycia przewagi. Drogą tzw. szantażu histerycznego, przez mechanizm ucieczki w chorobę, za pomocą teatralnie inscenizowanych gróźb samobójstwa potrafią w ciągu wielu lat trzymać współmałżonka w szachu, wymuszać na nim ustępstwa i korzyści materialne, terroryzować otoczenie i zapewnić sobie przywileje, jakie się należą osobie nerwowej, wrażliwej i obraźliwej. Zaślepione otoczenie sprzyja wybujałościom histeroidnego temperamentu i ulega nieraz z zadziwiającą pokorą kaprysom i humorom histeroida. Typy te są szczególnie podatne na działanie czynników reaktywnych, pod których wpływem z łatwością dochodzi u nich do pojawiania się zespołów reaktywnych psychonerwicowych, a na- wet psychotycznych. u wagi ogólne w klasyfikowaniu psychopatii Powyższy po- dział psychopatii, który pod stare i ogólnie znane terminy podstawia nową treść, może budzić zastrzeżenia. Obecnie zdaje się przeważać pogląd, że wśzel- kie układy klasyfikacyjne muszą zawieść tam, gdzie chodzi o ujęcie czegoś tak różnorodnego jak typy psychopatyczne. [patrz też: charakteropatia, scallini, składniki aktywne w kosmetykach ]

Tags: , ,

No Responses to “Typ histeroidalny”

  1. Murmur Says:

    Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

  2. Jokers Grin Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: uzależnienia[...]

  3. Sara Says:

    w stosunku do lasera to duży krok na przód

Powiązane tematy z artykułem: charakteropatia scallini składniki aktywne w kosmetykach