W grupie psychopatów afektywnych pomieszczeni

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W grupie psychopatów afektywnych pomieszczeni są dystymicy i hipertymicy, któ- rzy odpowiadają cykloidii Kretschmera. Tak jak nazwę schizoidii, tak i nazwę cy- kloidii Gurewicz odrzuca, aby nie podsuwać myśli o pokrewieristwie cykloidii z cy- klofrenią. Zwraca przy tym uwagę na istotne różnice, zachodzące między tymi dwoma pojęciami. U cykloidów zasadniczo nie ma okresowości, a więc “cykliczności”, która stanowi cechę znamienną cyklofrenii. Nie ma więc u psychopatów tego typu fazo- wego nasilania się objawów i bezobjawowych remisji. Dalej, nie stwierdza się szczególnej skłonności cykloidów do zapadania na cyklofrenię. Ten ostatni argument odgrywa bowiem ogromną rolę u kretschmerystów. Twierdzą oni mianowicie, że: 1) późniejsi chorzy psychicznie wykazują często przed wybuchem psychozy cechy psychopatii odpowiedniego kręgu; 2) te cechy psychopatyczne bywają podobne do pewnych objawów późniejszej psychozy; 3) początek psychozy polega często na zmia- nach osobowości podobnych do odpowiedniej postaci psychopatii i po usta pieniu psychozy pozostają często ubytki tegoż samego typu; wreszcie 4) wśród krewnych psy- chicznie chorego często można spotkać psychopatów tego .samego typu co psychopatia stwierdzona u chorego prepsychotycznie lub postpsychotycznie. Cztery te argumenty, chociaż znakomicie ułatwiałyby nam orientację w tej zawilej problematyce, mają tę ujemną stronę, że są nieprawdziwe, że nie odpowiadają im bezstronnie dokony- wane spostrzeżenia kliniczne, a tym samym i zestawienia statystyczne. Krytykując kretschmeryzm, mendelizm, preformizm, fatalizm i nihilizm profi laktyczno-Ieczni- Czy, powinniśmy godzić w istotę popełnianych błędów, a nie mianownictwo, któ- rego zadaniem jest ułatwienie wzajemnego porozumiewania się badaczy, a nie roz- strzyganie zagadnień spornych. Pawłow oparł się na typologii Hipokratesa, wprowadzając do niej pojęcia neuro- fizjologiczne, wysnute z badań doświadczalnych. Niestety, śmierć nie pozwolrła Pa- włowowi na dokończenie tych badań w kierunku klinicznym. Nie Zdążył on w szcze- gólności opracować typologii psychopatów. [hasła pokrewne: , trener personalny, powiększanie piersi, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)