W lecznictwie psychiatrycznym otwartym wciaz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W lecznictwie psychiatrycznym otwartym wciąż jeszcze nie docenia się w pewnych środowiskach znaczenia metod psychiatrii klinicznej w badaniu tzw. trudności wychowawczych u dzieci. Wciąż jeszcze górują tu i ówdzie me- tody psychologiczno-pedologiczne, które usiłują wyjaśnić nieprawidłowości cha- rakterologiczne u dzieci wyłącznie szkodliwymi wpływami wychowawczo-śro- dowiskowymi, podczas gdy u ich podłoża mogą leżeć organiczne zmiany mózgu jak w przytoczonych powyżej przykładach. W dotychczasowym piśmiennictwie światowym nie rozgranicza się należycie ani terminologicznie, ani pojęciowo psychopatii “nieorganicznej” od charakte- ropatii. Autorzy anglosascy mówią o behaviour disorders lub character disorders na oznaczenie obydwu kategorii zjawisk klinicznych. To samo dotyczy fran- cuskich określeń troubles du comportement et du caractere. Zresztą terminu “psychopatia” francuscy autorzy prawie nigdy nie używają albo też stosują je w innym od naszego znaczeniu, mianowicie jako nazwę chorób psychicznych w ogóle. Wielu autorów francuskich mówi np. o “psychopatiach przewlekłych” na oznaczenie takich chorób, jak schizofrenia, parafrenia, otępienie starcze itd. Tramer znowu w swoim podręczniku psychiatrii dziecięcej używa miana “cha- rakteropatia” jako synonimu psychopatii. To zamieszanie w mianownictwie doprowadziło do zupełnego zamętu pojęciowego. Dlatego poniżej rozgraniczamy ostro charakteropatie jako uwarunkowane organicznie zaburzenia charakteru od psychopatii, w których nie da się stwierdzić zmian organicznych mózgu. Od- rzucamy więc konsekwentnie jako niejasne lub sprzeczne w sobie określenia takie, jak “psychopatia organiczna” (Gurewicz), “psychopatia wtórna” (Tra- mer), “stany psychopatopodobńe”, “pseudopsychopatte”, “psychopatyzacja oso- bowości” itd. [hasła pokrewne: , infekcje intymne, przydomowe oczyszczalnie, olejki do włosów ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)