W stanach zwezenia pola swiadomosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W stanach zwężenia pola świadomości z zasady brzeżne percepcje nie docierają do świadomości, a więc nie ulegają spostrzeganiu. Pokrewnym stanem jest poczucie obcości świata spostrze- żeń. I osoby i przedmioty otaczające wydają się jakieś zmienione, inne jakby obce, czasem jakby przesunięte w dal lub obojętne, niezrozumiałe. W po- dobny sposób mogą być zmienione spostrzeżenia dotyczące własnej osobowości, która jakby się zatracała. Te trudne do opisania przeżycia noszą w psychopa- tologii nazwę depersonalizacji. Przeżycia takie zachodzą w histerii, ale zdarzają się i w stanach ekstatycznych, spowinowaconych z zamroczeniami epi- leptycznymi. Zmiany wielkości spostrzeżeń. Może tu chodzić o neurologiczne zjawiska makropsji i mikropsji. W psychopatologii zajmują nas jed- nak raczej zmiany spostrzeżeń tego typu zachodzące w stanach psychopatycz- nych. Z wypowiedzi chorych wnioskujemy, że wszystko wydaje im się niena- turalnie wielkie lub małe. Zarówno przedmioty i przestrzenie otaczające, jak i własne części ciała ulegają w ich poczuciu powiększeniu lub zmniejszeniu. Także uderzenia własnego serca wydają im się wzmocnione lub własny głos dziwnie doniosły, czy też cichy.
ZABURZENIA SCHEMATU CIAŁA (SCHEMA CORPORALE) U zwierząt niższych odcięty członek odrasta, u człowieka nigdy. Przyrodnicze te spostrzeżenia nasunęły Arystotelesowi koncepcję duszy jako formy ciała, kształtującej członki według jednolitego schematu. Im wyżej wspinamy się po szczeblach ewolucji, tym bardziej zatraca się zdolność regeneracji odciętych członków ciała, tak jak gdyby ulegało ono odduchowieniu; coraz bardziej utrwala się jednak centralny schemat wyobrażeniowy całości ustroju, Nie jest on zdolny dokonać regeneracji utraconej części ciała inaczej jak tylko wyobra- żeniowo. W ok. 95% przypadków nagłej amputacji – gdyż stopniowa nie pro- wadzi do tego zjawiska – pozostaje w poczuciu introspektywnym kaleki nie. istniejący członek jako fantom. [podobne: , ból pleców, rehabilitacja, proktolog ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)