W ten sposób powstalo pojecie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W ten sposób powstało pojęcie charakteropatii. Chodzi tu o ludzi chorych lub charakterologicznie kalekich, których odchylenia powstały wskutek dowie- dzionego działania czynników patologicznych na mózg w przebiegu jego roz- woju. Czas zadziałania tych czynników mógł być różny: od okresu pierwszej ko- mórki zarodkowej aż do późnej starości. Nie ma trudności rozpoznawczych, gdy czynnik chorobotwórczy jest wyraźny i jego skutki rzucają się w oczy. Trud- ności są w przypadkach, gdy obraz kliniczny przypomina psychopatię i patoge- neza jest niejasna. W każdym razie należy ostro wyróżnić grupę zaburzeń cha- rakteru, powstałą na tle organicznych zmian w mózgu. Powstała w ten sposób nowa problematyka rozpoznawczo-różnicowa, związana z wydzieleniem chara- kteropatii. CHARAKTEROPATIE Dane historyczne. Zespól przedczolowy typu charakteropatycznego opisany został po raz pierwszy przez Harlowa w r. 1868. Chodziło o 25-letniego dotąd nor- malnego i zdolnego majstra, którego ugodzono prętem żelaznym. Pręt przebił lewą szczękę górną, oczodół, płat czołowy i kość sklepienia czaszki w linii środkowej okolicy czołowej. Charakter pobitego zmienił się w następstwie tego urazu: zaczął ubliżać otoczeniu, bluźnić, stal się kapryśny, uparty i moralnie nieodpowiedzialny. Zachowanie jego zdradzało więc wybitne upośledzenie uczuciowości wyższej. Rów- nież napięcie dążeń uległo uszkodzeniu: ustawicznie snuł plany na przyszłość, jed- nakże nie urzeczywistniał ich, lecz ciągle je zmieniał. Od tego czasu w piśmien- nictwie światowym wielokrotnie pojawiały się opisy zaburzeń osobowości, spowo- dowanych uszkodzeniem płatów, czołowych. Wkrótce zauważono, że zaburzenia te powstają w szczególności w następstwie uszkodzenia okolic przedczołowych mózgu, B. więc części położonych do przodu od okolicy ruchowej. Zresztą wśród ludu od dawna wiedziano o związku między biciem po głowie i następstwami psychicznymi. Spostrzeżenia te zawarte są w określeniach w rodzaju: nie w ciemię bity, trzaśnięty, kopnięty itd. Określenie “narwany” wskazuje raczej na zaburzenia charakteru u od- ratowanych wisielców. Pojęcie charakteropatii powstało dopiero po II wojnie świa- towej. Jego wyosobnienie jest zasługą polskiej psychiatrii. [hasła pokrewne: , odzież termoaktywna, balsam do włosów, rozstanie ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)