Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Wpływ reform gospodarczych na wzrost dzieci na obszarach miejskich i wiejskich w Chinach ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Dzieci wiejskie, które stanowią większość chińskich dzieci, rosną znacznie mniej ogólnie niż ich miejscy odpowiednicy. 4,10,12,25,26 Dlatego zbadaliśmy, czy poprawa wzrostu zmniejszyła te różnice między dziećmi miejskimi i wiejskimi. Różnica w wysokości między peryferyjnymi obszarami wiejskimi a dużymi miastami została zmniejszona o 0,7 cm (wynik z, 0,20) u dzieci urodzonych w latach 1980-1983 w porównaniu z urodzonymi w latach 1970-1973 (według badań przeprowadzonych odpowiednio w 1985 i 1975 r.). ). Chociaż wartości wysokości były o około 2 cm wyższe (wynik Z, 0,49) w dwóch ankietach na temat obszarów wiejskich w Dziewięciu miastach i w regionie Periurban, niż gdyby były uzyskane bardziej reprezentatywne próbki miejskie i wiejskie, ogólne zmiany wysokości odzwierciedlałyby generalnie na obszarach miejskich i wiejskich w tym okresie.4,10,27 W przeciwieństwie do okresów przed i na wczesnym etapie reform gospodarczych, po okresie reformy nastąpił znaczny wzrost o 2 cm (z score, 0,49) w różnica wysokości między obszarami miejskimi i wiejskimi wśród dzieci urodzonych w latach 1982-1985 w porównaniu z dziećmi urodzonymi w latach 1987-1990 (według badań przeprowadzonych odpowiednio w 1987 r. i 1992 r.).
Większa poprawa zdrowia i żywienia dzieci wiejskich w porównaniu z dziećmi miejskimi w pierwszym okresie i większa poprawa wśród dzieci miejskich, ale względne (choć nie bezwzględne) pogorszenie się wśród wiejskich dzieci w drugim okresie można wytłumaczyć w następujący sposób. Pierwszy okres badań odpowiadał zakończeniu 10-letniej rewolucji kulturalnej (1966-1976) i naciskowi rządu na stabilność społeczną. W latach 1977-1987 odsetek ludności wiejskiej żyjącej w ubóstwie (określony jako dochód poniżej 200 juanów [53] na mieszkańca w 1985 r.) Spadł; dochody gospodarstw domowych w rolnictwie wzrosły o 110 procent, a dochody miejskie o 85 procent2. Poszerzone różnice w rozwoju między dziećmi wiejskimi i miejskimi w drugim okresie były prawdopodobnie związane z kilkoma ważnymi skutkami gospodarczymi i zdrowotnymi reform, które rozpoczęto w połowie z pierwszego okresu.
Od 1985 r., Po początkowym rozwoju gospodarki wiejskiej na wczesnym etapie reform, obszary miejskie rozwijają się szybciej niż obszary wiejskie. Stosunek wydatków ogółem na mieszkańca w stosunku do obszarów miejskich, względnie wiarygodny szacunek różnic w dochodach między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzrósł z 2,2 w latach 80. do ponad 3 w 1992 roku28. 29 Zmiana ta odpowiadała zwiększeniu zatrudnienia w miastach i inwestycji szanse i relatywnie niezmienione ceny zamówień rządowych na produkty rolne, ale znaczny wzrost cen wytwarzanych materiałów wykorzystywanych w rolnictwie, takich jak nawozy i pestycydy. 3031 Te zmiany ekonomiczne były również przyczyną braku zmiany liczby mieszkańców wsi którzy żyli poniżej zdefiniowanej przez państwo granicy ubóstwa po 1985 r .30,32 Zakres zmian między populacjami wiejskimi i miejskimi w prowincjach był prawdopodobnie związany z faktem, że reformy gospodarcze nie zostały zainicjowane w tym samym czasie lub w tym samym stopniu we wszystkich państwach członkowskich. prowincje
[hasła pokrewne: wyszukiwarka leków w aptekach, elvita jaworzno rejestracja, kwasy aha w kosmetyce ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: elvita jaworzno rejestracja kwasy aha w kosmetyce wyszukiwarka leków w aptekach