Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Wpływ reform gospodarczych na wzrost dzieci na obszarach miejskich i wiejskich w Chinach czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Rozkład wysokości na wsi, mierzony odchyleniem standardowym, był szerszy niż wartość referencyjna CDC-WHO (4,0 cm) i wysokość miejskich dzieci. Istniały również znaczne różnice między ludnością wiejską i miejską w zakresie występowania zahamowania wzrostu. Rysunek 3. Rysunek 3. Średnia wysokość w obszarach miejskich i wiejskich w siedmiu prowincjach, 1990. Dane dotyczące dzieci w wieku od 24 do 72 miesięcy zostały połączone i dostosowane do wartości referencyjnej. Przedstawiono oczekiwane i przewidywane linie regresji. Wartość miejska została wykorzystana jako zmienna niezależna, a wartość wiejska została użyta jako zmienna zależna.
Pomimo dużej zmienności, średnie wysokości na obszarach wiejskich i miejskich w prowincjach były ściśle skorelowane (r = 0,96, P <0,01) w siedmiu prowincjach (ryc. 3). Różnice w wysokości między obszarami wiejskimi i miejskimi były większe w prowincjach, w których średnia wysokość dzieci była krótsza (tj. Odległość między oczekiwaną i dopasowaną linią regresji wzrosła wraz ze spadkiem średniej wysokości dzieci wiejskich lub miejskich) (P <0,05 ).
Rysunek 4. Rysunek 4. Relacje między średnimi wysokościami na obszarach wiejskich (symbole otwarte) a obszarami miejskimi (symbolami bryłowymi) w siedmiu prowincjach oraz 10. i 90. percentylami wartości rozkładu wysokości, 1990. Przedstawiono przewidywane linie regresji.
Rycina 4 przedstawia różnice w średniej wysokości w każdej prowincjonalnej grupie miejskiej i wiejskiej, wyrażone jako odległość między dziesiątymi a 90 percentylem wartości rozkładów. Zakres zmian wysokości wzrósł wraz ze spadkiem średniej wysokości (P <0,01), a ten wzór był podobny zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich (P> 0,40 dla interakcji). Różnica wzrostu między dziećmi w 10% a dolnym 10% populacji w prowincji o najniższej średniej wysokości wynosiła 2,0 cm (wynik z, 0,5; P <0,01) większy niż różnica w tej samej mierze w prowincja o najwyższej średniej wysokości.
Dyskusja
Różnice między standardami CDC-WHO dotyczącymi wzrostu u dzieci a faktycznym wzrostem fizycznym dzieci w krajach rozwijających się, mierzonym na podstawie oceny wzrostu pod kątem wieku, wynikają głównie z połączenia nieodpowiedniego spożycia pokarmowego i częstych chorób zakaźnych, z których oba mają status i ubóstwo.18,24 Te zależności między wzrostem dziecka a jego leżącymi u jego podstaw uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi pozwalają na wykorzystanie wzrostu jako ogólnego wskaźnika ogólnego rozwoju społecznego w obszarach, w których osiągnięcie potencjału genetycznego w rozwoju fizycznym jest ograniczone przez te determinanty. Ze względu na skomplikowany charakter procesów społecznych wzrost dzieci może nie być użytecznym wskaźnikiem specyficznego aspektu rozwoju społeczno-gospodarczego, który powoduje odpowiedni wzrost, ale może ujawnić, czy rozwój społeczno-gospodarczy jako całość jest skuteczny i sprawiedliwy we wszystkich dotkniętych populacjach.18
Wzrost chińskich dzieci poprawiał się przed rozpoczęciem reform gospodarczych w 1978 r. I nadal się poprawiały w okresie badanym w badaniu. Te świeckie trendy wskazują na ogólną skuteczność długoterminowego rozwoju społeczno-gospodarczego w Chinach i ogólny sukces polityki rządu w przekształcaniu bogactwa ekonomicznego w trwały wzrost zdrowia i statusu żywieniowego, ale nie mówią nic o rozmieszczeniu tych zmian między grupami.
[podobne: zalecenia po wyrwaniu zęba, panaceum radomsko, zespół abstynencyjny leczenie domowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Wpływ reform gospodarczych na wzrost dzieci na obszarach miejskich i wiejskich w Chinach czesc 4”

 1. Neophyte Believer Says:

  polski personel medyczny…

 2. Lord Pistachio Says:

  [..] Cytowany fragment: fitamina[...]

 3. Lord Nikon Says:

  Moja babcia miała raka płuca

 4. Eryk Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: odżywki[...]

 5. Mr. Fabulous Says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 6. Judge Says:

  Article marked with the noticed of: herbaty czarne[...]

 7. Juliusz Says:

  mam wskazanie lekarza neurologa

Powiązane tematy z artykułem: panaceum radomsko zalecenia po wyrwaniu zęba zespół abstynencyjny leczenie domowe