Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Zagadnienie zboczeń płciowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Tradycyjnie zwykło się zaliczać zaburzenia te po prostu do psychopatii. Bliższa analiza kliniczna tych przypadków wykazuje, że chodzić  tu może o sprawy różnego pochodzenia. Zboczenia płciowe mogą być zjawiskiem zastępczym, gdy zachodzą przeszkody w prawidłowym zaspokojeniu popędu płciowego. Na przykład znane jest zjawisko homoseksualnych wybryków u osobników nie mających dostępu do płci przeciwnej. Charakter nadużyć zastępczych mają również przypadki samogwałtu, sodomii, pedofilii, gerontofilii itd., jeżeli dany osobnik nie ma możliwości z powodu brzydoty, ułomności lub z powodu technicznych przeszkód zaspokoić swego popędu   w sposób prawidłowy. Nie ma powodu ludzi tych nazywać psychopatami. b. Zboczone wybryki płciowe mogą być ekstrawagancjami u ludzi szukających szczególnie silnych, wyrafinowanych sposobów podniecenia płciowego. Wyuzdane sposoby zaspokajania popędu płciowego mogą wynikać z na- śladowania zepsutego otoczenia. Euforyzacja napojami wyskokowymi lub narkotykami może stwarzać nastrój sprzyjający uleganiu takim podszeptom.   Ta grupa przypadków nie ma nic wspólnego             z pojęciem psychopatii, chociaż prawdą jest, że psychopaci wykazują szczególną skłonność do poszukiwania mocnych wrażeń za pomocą wybryków in Venere. Powtarzające się   w ciągu dłuższego czasu wybryki, opisane w poprzednich dwóch grupach, mogą prowadzić do nawyku. Pod działaniem wielokrotnie powtarzanych zboczonych podniet dochodzi do wytworzenia się  warunkowych spaczonych, przy czym podniety warunkowe prawidłowe I odpowiednie reakcje albo ulegają wygaszeniu, albo w ogóle nie zdążyły wytworzyć odpowiednich związków czasowych. Utrwalenie się takich spaczonych odruchów warunkowych prowadzi do stanu, który klinicysta po wielu latach zmuszony jest określić jako zboczenie płciowe (aoerratio sexualis). W praktyce trudno jest częstokroć dociec konkretnie genezy takiego zboczenia płciowego. Może tu np. chodzić o uwiedzenie we wczesnych latach dziecięcych przez inne osobniki zboczone, po czym okres ten może ulec zapomnieniu. Widać skutki,   lecz nie widać przyczyny. Ponieważ chodzi tu o sprawę nabytą pod wpływem oddziaływań środowiskowych w znaczeniu spaczonych odruchów warunkowych, więc znowu brak tu jest podstaw do zaliczenia danego przypadku do psychopatii, tym bardziej że osobnik taki, poza zboczeniem popędu płciowego, z zasady nie wykazuje charakterologicznych odchyleń od stanu prawidłowego. [więcej w: charakteropatia, scallini, składniki aktywne w kosmetykach ]

Tags: , ,

No Responses to “Zagadnienie zboczeń płciowych”

 1. Little Cobra Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dietetycy warszawa[...]

 2. Night Train Says:

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

 3. Mad Irishman Says:

  [..] Cytowany fragment: blogi[...]

 4. Jokers Grin Says:

  zamiast zajadać się tabletkami przeciwbólowymi

Powiązane tematy z artykułem: charakteropatia scallini składniki aktywne w kosmetykach