ZAGADNIENIE ZBOCZEN PLCIOWYCH Tradycyjnie zwyklo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZAGADNIENIE ZBOCZEŃ PŁCIOWYCH Tradycyjnie zwykło się zaliczać zaburzenia te po prostu do psychopatii. Bliż- sza analiza kliniczna tych przypadków wykazuje, że chodzić tu może o sprawy różnego pochodzenia: a. Zboczenia płciowe mogą być zjawiskiem zastepczym, gdy zachodzą przeszkody w prawidłowym zaspokojeniu popędu płciowego. Na przykład znane jest zjawisko homoseksualnych wybryków u osobników nie mających dostępu do płci przeciwnej. Charakter nadużyć zastępczych mają również przypadki samogwałtu, sodomii, pedofilii, gerontofilii itd., jeżeli dany osobnik nie ma możliwości z powodu brzydoty, ułomności lub z powodu technicznych przeszkód zaspokoić swego popędu w sposób prawidłowy. Nie ma powodu ludzi tych na- zywać psychopatami. b. Zboczone wybryki płciowe mogą być ekstrawagancjami u ludzi szukających szczególnie silnych, wyrafinowanych sposobów podniecenia płcio- wego. Wyuzdane sposoby zaspokajania popędu płciowego mogą wynikać z na- śladowania zepsutego otoczenia. Euforyzacja napojami wyskokowymi lub nar- kotykami może stwarzać nastrój sprzyjający uleganiu takim podszeptom. I ta grupa przypadków nie ma nic wspólnego z pojęciem psychopatii, chociaż prawdą jest, że psychopaci wykazują szczególną skłonność do poszukiwania mocnych wrażeń za pomocą wybryków in Venere. c. Powtarzające się w ciągu dłuższego czasu wybryki, opisane w poprzed- nich dwóch grupach, mogą prowadzić do nawyku. Pod działaniem wielo- krotnie powtarzanych zboczonych podniet dochodzi do wytworzenia się sdru- chów warunkowych spaczonych, przy czym podniety warunkowe prawidłowe I odpowiednie reakcje albo ulegają wygaszeniu, albo w ogóle nie zdążyły wy- tworzyć odpowiednich związków czasowych. Utrwalenie się takich spaczonych odruchów warunkowych prowadzi do stanu, który klinicysta po wielu latach zmuszony jest określić jako zboczenie płciowe (aoerratio sexualis). W praktyce trudno jest częstokroć dociec konkretnie genezy takiego zboczenia płciowego. Może tu np. chodzić o uwiedzenie we wczesnych latach dziecięcych przez inne osobniki zboczone, po czym okres ten może ulec zapomnieniu. Widać skutki, lecz nie widać przyczyny. Ponieważ chodzi tu o sprawę nabytą pod wpływem oddziaływań środowiskowych w znaczeniu spaczonych odruchów warunkowych, więc znowu brak tu jest podstaw do zaliczenia danego pr.zypadku do psycho- patii, tym bardziej że osobnik taki, poza zboczeniem popędu płciowego, z za- sady nie wykazuje charakterologicznych odchyleń od stanu prawidłowego. [więcej w: , olejek makadamia, depilacja laserowa Łódź, rehabiliacja ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)