Zjawisko to opisal.po raz pierwszy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zjawisko to opisał.po raz pierwszy Ambroise Parć w XVI wieku. W sto lat później Descartes próbował je wyjaśnić pobu- dzeniem nerwów dośrodkowych w miejscu ich odcięcia, wskutek czego podniety dochodzą do centrali, tak jak gdyby pochodziły od rzeczywiście istniejącej koń- czyny. Proste to wyjaśnienie miewa do dzisiaj zwolenników: chociaż nie wy- jaśnia ono, dlaczego nie ma przeżyć fantomowych w przypadkach powolnej utraty członka lub w przypadkach przecięcia plexus nervosus (Mikorey 1959). Dlatego teorię obwodową porzucono na rzecz ośrodkowej, w myśl której sche- mat ciała tworzy się i utrwala stopniowo przed amputacją i zdolny jest prze- trwać po okaleczeniu; trwa on również w marzeniu sennym Jako tworzywo dawnych przeżyć. Przeżycie fantomowe nie powstaje w przypadku przecięcia splotów, ponieważ nawet w stanach zupełnego znieczulenia pewne percepcje: istniejącej kończyny docierają do świadomości, np. ze strony nerwów około- tętniczych. Zdaniem Mikoreya fantom zdaje się być “antycypacją metaneurologiczną”; przemawiają za tym przypadki istnienia fantomu u ludzi, którzy urodzili się bez jednej kończyny; widocznie schemat ciała tworzy się już w życiu płodo- wym. Powraca się więc do koncepcji entelechialnej genezy schematu ciała w znaczeniu Arystotelesa. Rzecz ciekawa również, że utrata palca lub ucha nie prowadzi tak często do powstania fantomu tych małych części ciała, Nasuwa się analogia ze światem roślinnym: przedziurawienie liścia nie prowadzi do regeneracji; daleko łatwiej o regenerację całego liścia lub całej gałęzi. Schemat ciała również nie obejmuje małych części, jakby w myśl starorzymskiej zasady minima non curat praetor. Z upływem lat fantom więdnie zbliżając się coraz bardziej do kształtu i rozmiarów kikuta. Niewytwarzanie się fantomu w przy- padkach powolnej utraty członka tłumaczy się dążnością do samorzutnej ampu- tacji, zjawiska często spotykanego w świecie zwierząt niższych. Dążność ta jest zaś przeciwstawna regeneracji, której wyrazem jest entelechialny schemat ciała i wynikająca z niego dążność do tworzenia “regeneratu wyimaginowanego”. Jest więc antagonizm między autotomią i regeneracją. Istnieje poza tym auto- tomia imaginaria hysterica: porażona kończyna znika z pola świadomości, ana- logicznie do znieczulenia histerycznego. [przypisy: , olejek kokosowy, olejek arganowy do włosów, artykuły fryzjerskie ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)