Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Porzucenie teorii obwodowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Teorię obwodową porzucono na rzecz ośrodkowej, w myśl której schemat ciała tworzy się i utrwala stopniowo przed amputacją i zdolny jest przetrwać po okaleczeniu trwa on również w marzeniu sennym Jako tworzywo dawnych przeżyć. Przeżycie fantomowe nie powstaje w przypadku przecięcia splotów, ponieważ nawet w stanach zupełnego znieczulenia pewne percepcje istniejącej kończyny docierają do świadomości, np. ze strony nerwów okołotętniczych. Zdaniem Mikoreya fantom zdaje się być antycypacją metaneurologiczną; przemawiają za tym przypadki istnienia fantomu u ludzi, którzy urodzili się bez jednej kończyny; widocznie schemat ciała tworzy się już w życiu płodo- wym. Powraca się więc do koncepcji entelechialnej genezy schematu ciała w znaczeniu Arystotelesa. Rzecz ciekawa również, że utrata palca lub ucha nie prowadzi tak często do powstania fantomu tych małych części ciała, Nasuwa się analogia ze światem roślinnym przedziurawienie liścia nie prowadzi do regeneracji daleko łatwiej o regenerację całego liścia lub całej gałęzi. Schemat ciała również nie obejmuje małych części, jakby w myśl starorzymskiej zasady minima non curat praetor.           Z upływem lat fantom więdnie zbliżając się coraz bardziej do kształtu i rozmiarów kikuta. Niewytwarzanie się fantomu w przypadkach powolnej utraty członka tłumaczy się dążnością do samorzutnej amputacji, zjawiska często spotykanego w świecie zwierząt niższych. Dążność ta jest zaś przeciwstawna regeneracji, której wyrazem jest entelechialny schemat ciała i wynikająca z niego dążność do tworzenia regeneratu wyimaginowanego. Jest więc antagonizm między autotomią i regeneracją. Istnieje poza tym autotomia  porażona kończyna znika z pola świadomości, analogicznie do znieczulenia histerycznego. [przypisy: strefy tętna kalkulator, poradnia gastrologiczna białystok, panaceum radomsko, panaceum radomsko warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Porzucenie teorii obwodowej”

  1. Troubadour Says:

    Co roku co innego pisza

  2. Filip Says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: wypełnianie zmarszczek[...]

  3. Nela Says:

    To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

Powiązane tematy z artykułem: panaceum radomsko poradnia gastrologiczna białystok strefy tętna kalkulator zalecenia po wyrwaniu zęba