Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Zmiana wrażliwości

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zmiana wrażliwości pod wpływem innych jednoczesnych wrażeń mianowicie podniety słabe zwiększają wrażliwość na inne jednocześnie działające podniety, podczas gdy silne podniety tę wrażliwość zmniejszają, np. w ciemności łatwiej widzimy słabo świecący punkt, jeżeli w polu widzenia znajdą się inne słabo świecące punkty. W dzień nie widzimy gwiazd, ale ujrzymy je z głębi studni. Tutaj należy też kontrast wrażeń. Po słodkim ciastku jabłko wydaje się nam kwaśniejsze, niż gdyby było zjedzone przed ciastkiem. Na skutek kontrastu wrażenie zmienia się w kierunku przeciwnym do sąsiadujących lub poprzednich wrażeń. Na ciemnym tle barwy jaśnieją, na jasnym ciemnieją. Dzięki kontrastowi zwiększa się różnica między sąsiadującymi lub następującymi po sobie wrażeniami. Zmiany wrażliwości pod wpływem konieczności życiowych działalności. W języku ojczystym wrażliwi jesteśmy na subtelności dźwiękowe, które są niedostrzegalne dla cudzoziemców. U muzyków wyrabia się słuch muzyczny. Doświadczeni lotnicy słyszą w pracy silnika subtelne odcienie dźwiękowe, niesłyszalne dla osób postronnych. Ślepi posiadają niezwykłą wrażliwość słuchową, dotykową i węchową. Doświadczeni interniści mają niekiedy podziwu godną wrażliwość słuchową i dotykową przy osłuchiwaniu i obmacywaniu narządów wewnętrznych. Znawcy herbaty odróżniają odcienie zapachów niedostrzegalne dla profanów. Niektórzy robotnicy przemysłu tkackiego rozróżniają ok 40 odcieni czarnego koloru, podczas gdy większość ludzi widzi ich najwyżej 3. Wrażliwość czuć podlega więc rozwojowi w miarę specjalnych ćwiczeń. Prawo psychofizyczne Webera Fechnera poddawano niejednokrotnie surowej krytyce. Okazało się przede wszystkim, że ma ono zastosowanie tylko przy umiarkowanym natężeniu bodźca. Tak np. próg różnicy dla oceny ciężarów pomiędzy 75 a 100 g określany bywa w wysokości 1/18-1/17. Wskaźnik ten wyraźnie się zmienia przy ciężarach poniżej 200 i powyżej 1000 g. Dla ciężarów np. poniżej 50 g wynosi on już 11110. Dla bardzo silnych podniet traci on całkowicie wartość, gdyż narząd staje się fizjologicznie niezdatny, silny blask nas oślepia, zbyt silny hałas ogłusza, a zbyt wielki ucisk staje się bolesny. Nie rozstrzygnięto też sporu, czy istotnie chodzi tu c prawo psychofizyczne, czy też może jakieś inne tłumaczenie, np. czysto fizyczne lub chemiczne, mogłoby lepiej tłumaczyć spostrzeżone zjawiska. [hasła pokrewne: petrus chojnice, zabiegi ambulatoryjne, dzień dziecka utraconego, wniosek o wydanie karty ekuz ]

Tags: , , ,

No Responses to “Zmiana wrażliwości”

 1. Dangle Says:

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

 2. Mindless Bobcat Says:

  [..] Cytowany fragment: badania psychotechniczne[...]

 3. Tomasz Says:

  Boli mnie ciągle brzuch

 4. Paweł Says:

  Article marked with the noticed of: sklep medyczny[...]

 5. Ludwik Says:

  jestem chora na niedoczynnosc tarczycy i przysadki mozgowej

Powiązane tematy z artykułem: dzień dziecka utraconego petrus chojnice wniosek o wydanie karty ekuz zabiegi ambulatoryjne