Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Podział typologiczny psychopatii

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Nie spotykamy tu żadnych nowych cech jakościowych. Obraz kliniczny polega na spotęgowaniu w pewnych kierunkach więcej, w innych mniej prawidłowych cech, znamionujących poszczególne klasy ludzi przeciętnie zdrowych.  Typ schizoidny (psychopathia schizoidalis, schizoidia). Odznacza się on zamknięciem w sobie, nietowarzyskością, chłodem uczuciowym, brakiem syntonii    z otoczeniem, znacznym przewrażliwieniem pod pewnymi względami z wyraźną niedowrażliwością pod innymi. Rozróżniamy tutaj pewne podtypy. Schizoidziminozowaci są raczej myślicielami, marzycielami, teoretykami, dość wyraźnie oderwanymi od rzeczywistości. Wykazują mały stopień uspołecznienia, jak       w ogóle nie potrafią być czynnymi działaczami. Ich skłonność do samotności i skrytość idą :w parze z brakiem potrzeby wywnętrzania się. Wskutek tego nie mają serdecznych przyjaciół. W obcowaniu z ludźmi są chłodni uczuciowo. Drudzy ich nie rozumieją. Psychikę, ich znamionuje przewrażliwienie, przeczulenie, obraźliwość. Zdają się być opanowanymi na zewnątrz, choć wewnątrz cierpią i drżą. Bojąc się urazy, zachowują wobec obcych przesadną ostrożność i wolą raczej usunąć się z życia. W towarzystwie czują się niepewni. Cechuje ich nieśmiałość i nieumiejętność brania udziału w życiu uczuciowym zbiorowym. Nie umieją też sprzedać efektownie swojej wiedzy i swoich zdolności. Tylko w marzeniach wyżywają się ich ambicje i planach twórczość bywa utopijna, abstrakcyjna, nierealna lub fantastyczna. Schizoidzi psychasteniczni są przed każdym postanowieniem pełni skrupułów, obaw i wątpliwości, a po dokonanym postanowieniu zadręczają się rozważaniami, czy słusznie postąpili. Ich sumienie jest do tego stopnia przeczulone, że utrudnia im to działania oraz twórczość. Właściwości te nie potęgują się jednak do rozmiarów natręctw myślowych lub ruchowych. Przejawy myślenia magicznego mogą  tych typów odgrywać ogromną rolę, mimo ich często nieprzeciętnej inteligencji. Wyrazem ich dereizmu bywa silnie zaznaczona skłonność do katatymicznego przeistaczania rzeczywistości, do mistycyzmu, okultyzmu i abstrakcjonizmu. c. Schizoidzi paranoidalni i paranoiczni powinni by być może zróżnicowani. Na razie jednak brak ściślejszych sprawdzianów.                   W rozróżnieniu ich psychotycznych odpowiedników pomocne nam są takie objawy, jak rozpad osobowości, naruszenie . życia afektywnego, obecność omamów itd. Cech tych u psychopatów z natury rzeczy nie ma. Paratymiczne cechy, takie jak podejrzliwość, nieufność, drażliwość, obraźliwość, skłonność do samowoli, despotyzm   i egoizm są tu do tego stopnia spotęgowane, że ulega naruszeniu harmonijny stosunek do otoczenia. Ich zatargi spowodowane są przeświadczeniem, że się ich nie rozumie, pomija, krzywdzi, nie docenia, szykanuje. Powstające stąd urazy ludzie ci długo pamiętają i okazują dużą mściwość. Mają mocne przekonanie o słuszności swoich zapatrywań. Często wyładowują się w fanatyzmie i dążnościach reformatorskich, okazując zimną bezwzględność w urzeczywistnianiu swoich idei i celów. Rysy prześladowcze ich osobowości nie są urojeniami, podlegają więc perswazji, mimo siły ich przekona- nia i zarozumiałości. Tutaj zaliczyć trzeba również typy zazdrosne, skłonne nawet pod wpływem tego afektu do działań gwałtownych. [więcej w: zaburzenia przetwarzania sensorycznego, roboclean poland, mazak gostyń ]

Tags: , ,

No Responses to “Podział typologiczny psychopatii”

 1. Ryszard Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do indywidualne ubezpieczenie na życie[...]

 2. Marbles Says:

  Oprócz tego bardzo pomocne były rehabilitacje

 3. Antoni Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: podgrzewacze do kamieni[...]

 4. Barbara Says:

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

 5. Murmur Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: zdjęcie panoramiczne zębów gliwice[...]

 6. Kamila Says:

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

Powiązane tematy z artykułem: mazak gostyń roboclean poland zaburzenia przetwarzania sensorycznego