Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Narządy zmysłowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Nasze narządy zmysłowe są dostosowane swą budową do odbierania określonego rodzaju podniet. Są to dla danego narządu zmysłowego podniety właściwe (stimulus adaequatus). Wszystkie inne nazywamy podnietami niewłaściwymi (stimuLus inadae- quatus). Fale świetlne są więc podnietą właściwą dla oka, a fale akustyczne dla ucha. Jakość wrażenia zależy przeto i od jakości podniety  i od natury narządu zmysłowego. Istoty, które reagują wrażeniami zmysłowymi na promienie pozafiołkowe, na fale elektromagnetyczne i na ultradźwięki, doznają niewątpliwie przeżyć nam ludziom nieznanych. Dla niewidomych świat jest ciemny, a dla: głuchych cichy. Fale świetlne nie są jasne jako takie, stają się jasnością dopiero w naszym oku. Świat rzeczywisty stwarza przedmiotowe warunki doznawania barw, tonów, zapachów, bólu i poczucia ruchu. Nazywamy realistą naiwnym tego, kto przypuszcza, że świat w sobie jest jasny i barwny, hałaśliwy, wonny, gładki lub szorstki. W r. 1828 Johannes Miiller wypowiedział następujące prawo swoistych energii zmysłowych: różnice modalności między czuciami zależą nie tylko od rodzaju podniety, ale również od swoistej właściwości każdego z narządów zmysłowych (i odpowiednich ośrodków mózgowych) wywoływania takich, a nie innych czuć, nawet pod wpływem podniet niewłaściwych. Prawo to jest słuszne tylko w pewnym przybliżeniu, gdyż bezwzględnie pierwszeństwo posiadają podniety dla danego zmysłu właściwe. Nie rozstrzygnięto też kwestii, czy ta swoista energia zmysłowa jest właściwością wrodzoną, czy też powstaje w przebiegu ontogenezy (sama filo- geneza tego stanu rzeczy nie podlega kwestii) dzięki temu, że ośrodki nerwowe otrzymują ustawicznie jeden i ten sam rodzaj podniet, które się stają dla danego zmysłu właściwe. W r. 1860 Fechner wydał Elemente der Psychopshysik, pracę, która rozbudziła nadzieje, że uda się psychologię uczynić nauką ścisłą. Za naukowo ścisłe uważano do XVII wieku to, co da się wyrazić wagą, miarą i liczbą (Pondere, men sura et numero Deus omnia fecit). Te nadzieje psychologii eksperymentalnej nie spełniły się wprawdzie, niemniej w zakresie badań nad psychofizjologią zmysłów dokonano zajmujących odkryć. [podobne: petrus chojnice, zabiegi ambulatoryjne, dzień dziecka utraconego, wniosek o wydanie karty ekuz ]

Tags: , , ,

No Responses to “Narządy zmysłowe”

 1. Beetle King Says:

  Nie ufam lekarzom

 2. Henryk Says:

  Article marked with the noticed of: terapia cranio sacralna kurs[...]

 3. Easy Sweep Says:

  To bardzo dużo, powinieneś zgłosić się do lekarza

 4. Vortex Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ashwagandha opinie[...]

 5. Iga Says:

  bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

Powiązane tematy z artykułem: dzień dziecka utraconego petrus chojnice wniosek o wydanie karty ekuz zabiegi ambulatoryjne