Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Neurostymulacja choroby Parkinsona z wczesnymi komplikacjami motorycznymi AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Szczegóły dotyczące skal podano w tabelach S1, S2 i S3 w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Projekt badania
Przeprowadzone w Niemczech i we Francji badanie było kontynuacją rozpoczętego przez badacza, randomizowanego, wieloośrodkowego, równoległego projektu grupowego porównującego neurostymulację z terapią medyczną (grupa neurostymulacji) z samą terapią medyczną (grupa medyczno-terapeutyczna). Randomizacja została przeprowadzona centralnie w centrum koordynującym University of Marburg, Marburg, Niemcy, z wykorzystaniem list randomizacyjnych z losowo permutowanymi blokami długościowymi stratyfikowanymi według centrum.
Badanie było zgodne z Deklaracją Helsińską, wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz standardami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej 14: 155 (2003) i zostało zatwierdzone przez komisję etyczną dla każdego uczestniczącego ośrodka. Wszyscy pacjenci udzielili pisemnej świadomej zgody przed randomizacją. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zapewnił przegląd i wskazówki dotyczące gromadzenia danych dotyczących bezpieczeństwa.
Pełna weryfikacja danych źródłowych została przeprowadzona przez monitory z niemieckiego ośrodka koordynującego (Koordinierungszentrum für Klinische Studien) dla centrów niemieckich oraz monitory z francuskiego ośrodka koordynującego (Department of Clinical Research, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris) dla ośrodków francuskich. Dane zostały zebrane i przeanalizowane przez niemieckie centrum koordynujące w Marburgu. Wszyscy autorzy ręczy za dokładność danych i analiz zgłoszonych oraz za zgodność badania z protokołem, dostępnym pod adresem. Komitet protokolarny zaprojektował studium, a komitet sterujący napisał pierwszą wersję manuskryptu. Firma Medtronic dostarczyła dodatkowe fundusze na badania, ale nie odgrywała żadnej roli w projekcie badania, gromadzeniu danych, analizie danych lub przygotowaniu manuskryptu.
Pacjentom przypisanym do neurostymulacji poddano dwustronną chirurgię stereotaktyczną jądra podwzgórza z wszczepieniem elektrod (model 3389, Medtronic) i generatorem impulsów (Kinetra lub Soletra, Medtronic) w ciągu 6 tygodni po randomizacji, zgodnie ze standardami operacyjnymi dotyczącymi miejscowego znieczulenia, obrazowania , celowanie, rejestracja mikroelektrod i potwierdzenie pozycji końcowej elektrody.21 Pacjenci z grupy neurostymulacji zaczęli wtedy otrzymywać stymulację zgodnie z normami ustalonymi dla tego badania (patrz Dodatek dodatkowy) .21
Oceny zaplanowano na poziomie podstawowym oraz na 5, 12 i 24 miesiące. Test prowokacji lewodopą wykonano w punkcie wyjściowym i po 24 miesiącach (patrz dodatek dodatkowy) .21 Oceny zaślepione oparto na standardowym nagraniu wideo przedoperacyjnym i pooperacyjnym uzyskanym w punkcie wyjściowym i po 24 miesiącach.
[podobne: charakteropatia, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitacja domowa warszawa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: charakteropatia rehabilitacja domowa warszawa zabiegi ambulatoryjne