Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Neurostymulacja choroby Parkinsona z wczesnymi komplikacjami motorycznymi AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Filmy rejestrowano dla każdego stanu ruchowego (w zależności od tego, czy pacjent był lub nie otrzymał leczenia lub stymulacji). Ocena UPDRS-III została oceniona przez dwóch ekspertów oceniających, którzy nie byli świadomi wyników badań22, z wyjątkiem oceny sztywności, której nie można ocenić na podstawie zapisu wideo. W trakcie obserwacji, dostosowania do leczenia i stymulacji przeprowadzono zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi standardami.21 Standardy te były zgodne z wytycznymi Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych w leczeniu zaawansowanej choroby Parkinsona23 i standardową sekwencją interwencji.21 Niezależny zespół ekspertów ocenił, czy leki Terapia była zgodna z wytycznymi dla każdego pacjenta (patrz Dodatek Uzupełniający).
Specyficzna procedura monitorowania ryzyka samobójstwa, ustalona po dwóch samobójstwach podczas badania, składała się z podstawowej oceny ryzyka ogólnego i semistrukturalnego wywiadu telefonicznego co 2 miesiące w celu oceny statusu, z obserwacją psychiatryczną w razie potrzeby (zob. Dodatek dodatkowy .21
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędowym punktem końcowym była różnica między średnimi w średniej jakości życia od wartości początkowej do 2 lat, oceniana za pomocą wskaźnika sumarycznego Kwestionariusza choroby Parkinsona (PDQ-39) .24,25 Po uzyskaniu znaczący wynik pod względem jakości życia, następujące klinicznie istotne funkcje motoryczne zostały kolejno przebadane jako główne drugorzędne wyniki: czynności dnia codziennego (punktacja UPDRS-II), 17 nasilenie objawów ruchowych (punktacja UPDRS-III), ciężkość powikłań związanych z leczeniem (Punktacja UPDRS-IV) i czas z dobrą ruchomością i bez kłopotliwej dyskinezji, jak zapisano przez pacjentów w dzienniku. Drobne drugorzędne wyniki obejmowały wyniki w Skale dla wyników w kwestionariuszu choroby Parkinsona-psychospołecznym (SCOPA-PS) (w skali od 0 do 33, z wyższymi wynikami wskazującymi gorsze funkcjonowanie), Skala Oceny Otępień Mattis19 (w skali od 0 do 144, z wyższymi wynikami wskazującymi na lepsze funkcjonowanie), krótką oceną skali psychiatrycznej26 (w skali od 18 do 126, z wyższymi wynikami wskazującymi na gorsze funkcjonowanie), skalą skali depresji Montgomery ego i Łsberga27 (w skali od 0 do 60, z wyższymi wyniki wskazujące na gorsze funkcjonowanie), Inwentarz Depresji Becka II20 (w skali od 0 do 63, z wyższymi wynikami wskazującymi na gorsze funkcjonowanie) oraz Skalą Apatii Starksteina 28 (w skali od 0 do 42, z wyższymi wynikami wskazującymi na gorsze funkcjonowanie), a także dzienną dawkę równoważną lewodopie. 27, 29, 29 Pozostałe drugorzędne wyniki wtórne wymieniono w dodatkowym dodatku.
Zdarzenia niepożądane
Zdarzenia niepożądane u wszystkich pacjentów zostały zgłoszone i zakodowane zgodnie ze Słownikiem medycznym dla działań regulacyjnych, wersja 14.1
[podobne: zespół abstynencyjny leczenie domowe, zaburzenia przetwarzania sensorycznego, kwasy aha w kosmetyce ]

Tags: , ,

No Responses to “Neurostymulacja choroby Parkinsona z wczesnymi komplikacjami motorycznymi AD 4”

 1. Necromancer Says:

  Bzdety piszecie i tyle

 2. Vagabond Warrior Says:

  [..] Cytowany fragment: emg warszawa[...]

 3. Stacker of Wheat Says:

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

 4. Zuzanna Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dieta kopenhaska[...]

 5. Lady Killer Says:

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

Powiązane tematy z artykułem: kwasy aha w kosmetyce zaburzenia przetwarzania sensorycznego zespół abstynencyjny leczenie domowe