Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Temperamenty Hipokratesa

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Pawłow, gdy na podstawę swojej typologii przyjął cztery temperamenty Hipokratesa, ani nie zmienił nazwy, ani nie zaparł się swojego pierwowzoru, chociaż pojęciom         i mianom hipokratesowskim nadał nową, mianowicie neurofizjologiczną treść. Terminy nie potrzebują się zmieniać w rozwoju nauki. Starym terminom można nadawać nową treść, można tę treść oczyszczać z błędów, uzupełniać ją nabytkami wiedzy, nawet całkowicie treść tę przeistaczać. Używamy codziennie mnóstwa takich mian, które w najistotniejszych punktach zmieniły swoją treść. Wystarczy przytoczyć tu termin psyche, który wszedł do nowoczesnego mianownictwa, chociaż pierwotnie,                 za czasów Arystotelesa, oznaczał duszę w metafizycznym, platońskim, idealistycznym znaczeniu. Ten sam termin używany jest dzisiaj przez materialistów i nikt nie odczuwa potrzeby zmiany nazwy pojęcia, które uległo diametralnemu przeistoczeniu. Wreszcie dalszy zarzut: nie trudno stwierdzić, że typy Gannuszkina Gurewicza, chociaż niewątpliwie bardziej .zwarte i porozgraniczane niż typy E. i M. Bleulera, jednak zachodzą wzajemnie na siebie. W ogóle wyróżnianie osobnej grupy psychopatów afektywnych nie wydaje się uzasadnione, gdyż brzmi to tak, jak gdyby afekt nie odgrywał  roli w wielu innych psychopatiach. Na wyosobnieniu odrębnej grupy         psychopatów afektywnych niekorzystnie zaważył psychologizm Kraepelina, gdyż branie pod uwagę samego tylko afektu jako sprawdzianu pomija całość struktury osobowości, która jest zmieniona w psychopatii. [więcej w: charakteropatia, scallini, składniki aktywne w kosmetykach ]

Tags: , ,

No Responses to “Temperamenty Hipokratesa”

 1. Nina Says:

  Wiecie, droga redakcjo co mnie bardzo złości?

 2. Błażej Says:

  [..] Cytowany fragment: leczenie kanałowe mikroskopem[...]

 3. Adrianna Says:

  Mi lekarz zalecił zmianę diety i stosowanie dużo antyoksydantów, polecił wyciąg z modrzewia dahurskiego z witaminą c oraz więcej ruchu

 4. Feliks Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gabinet kosmetyczny kielce[...]

 5. Papa Smurf Says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

Powiązane tematy z artykułem: charakteropatia scallini składniki aktywne w kosmetykach