Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Ponatynib w opornych na chromosomach białaczkach pozytywnych Leukemias AD 10

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Większość pacjentów z CML w fazie przewlekłej z mutacjami innymi niż T315I posiadała pełną odpowiedź cytogenetyczną i główną odpowiedź molekularną. Podobnie wysoki odsetek odpowiedzi cytogenetycznej obserwowano u pacjentów z CML w fazie przewlekłej z mutacją T315I i u tych z niewykrywalnymi mutacjami w domenie kinazy. Odpowiedzi były trwałe, a średni czas trwania odpowiedzi u pacjentów z CML w fazie przewlekłej był jeszcze osiągnięty w czasie tej analizy, ale przekraczał rok. Dane te są korzystniejsze w porównaniu z danymi dotyczącymi inhibitorów kinazy tyrozynowej drugiej generacji, które były stosowane po niepowodzeniu imatynibu (częstość głównej odpowiedzi cytogenetycznej, od 35 do 63%) 7-10,40 lub po niepowodzeniu dwóch leków (częstość występowania głównej odpowiedzi cytogenetycznej, 32 do 50%) 41-44 Ponatinib został opracowany racjonalnie w celu ograniczenia ograniczeń obecnie dostępnych inhibitorów kinazy tyrozynowej kierowanych przez CML. Został zaprojektowany z myślą o wysokim powinowactwie, zoptymalizowanym wiązaniu do aktywnego miejsca BCR-ABL, z naciskiem na bardzo wysoką siłę działania i zdolność do pokonania oporności opartej na mutacji BCR-ABL. Poziomy we krwi, które wystąpiły w zalecanej dawce w tym badaniu, przekraczały próg określony w przedklinicznych testach mutagenezy komórkowej jako jednolite zapobieganie rozwojowi opornych klonów (40 nM) 20 i były związane z wysokim odsetkiem cytogenetycznych i molekularnych odpowiedzi. Wysoka siła działania i względnie długi czas półtrwania ponatynibu mogą przyczyniać się do jego aktywności w tej populacji pacjentów. Wykazano również, że ponatynib hamuje aktywność innych klinicznie istotnych kinaz o stężeniu hamującym 50% mniejszym niż 20 nM i wykazał aktywność komórkową przeciwko RET, FLT3, KIT i członkom rodzin kinaz FGFR i PDGFR.32,45. 46
Podsumowując, ponatinib raz na dobę jest inhibitorem pan-BCR-ABL o znacznej i trwałej aktywności klinicznej u pacjentów z białaczkami Ph-dodatnimi z opornością na inhibitory kinazy tyrozynowej.
[więcej w: technicolor piaseczno, petrus chojnice, petrus chojnice biała ]

Tags: , ,

No Responses to “Ponatynib w opornych na chromosomach białaczkach pozytywnych Leukemias AD 10”

 1. Rafał Says:

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

 2. Marcelina Says:

  Article marked with the noticed of: gabinet psychologiczny[...]

 3. Dangle Says:

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

 4. Shadow Chaser Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do dieta sokowa[...]

 5. Daria Says:

  czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: petrus chojnice strefy tętna kalkulator technicolor piaseczno