Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Bania eksperymentalne przeprowadzane tachiskopem

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W życiu codziennym zwykle nie zastanawiamy się nad sposobem powstawania naszych sensownych spostrzeżeń. Nie zdajemy sobie np. sprawy z tego, że przy sprawnym czytaniu nie apercepujerny wszystkich liter poszczególnych wyrazów, tylko ich małą część. Resztę dorabiamy sobie w wyobraźni, zgadując sens wyrazów, czyli tworząc sobie sensowne spostrzeżenia z automatycznym wypełnianiem luk w spostrzeganiu. Zjawiska te można badać eksperymentalnie tzw. tachistoskopem. Jest to przyrząd        z ekranem, wystawiającym na dowolnie krótki przeciąg czasu kartki z literami, słowami, rysunkami, obrazkami itd. Czas ekspozycji można rozpoczynać od tysięcznych części sekundy. Stwierdzono, że nie możemy widzieć ostro jednocześnie więcej niż 6-7 liter zwykłego druku, gdyż pozostałe litery po prostu nie zmieszczą się na plamce żółtej. Mimo to czytamy z łatwością znane nam wyrazy, składające się z 10 do 12 liter, gdy zjawiają się w polu widzenia na przeciąg 1/10 sek. W tachistoskopie z reguły nie widzi się błędów korekty i innych braków. Aby być korektorem, trzeba specjalnie wprawiać się w dostrzeganiu błędów korekty, oczywiście kosztem sensu czytanego tekstu, który nie układa się wtedy w sensowne szeregi spostrzeżeń. Szczególnym rodzajem spostrzeżenia jest obserwacja. Jest to planowy, systematyczny, zamierzony szereg spostrzeżeń, podjęty w jakimś określonym celu, np. dla dokonania naukowego opisu badanego zjawiska. Celem tym jest więc poznanie przedmiotu dokonywane                 w procesie spostrzegania. Dobra jakościowo obserwacja zależy od wielu warunków, które dobrze jest znać. Do tych warunków należą przede wszystkim. Jasne postawienie zadania. Trzeba wiedzieć, co się ma obserwować i w jakim celu. Obserwator wie wówczas, na co ma kierować uwagę. Dobra obserwacja polega na podporządkowaniu spostrzeżeń postawionemu zadaniu. Obserwacja powinna być o ile możności pełna i szczegółowa. Umiejętność ta polega na dostrzeganiu wszystkiego, co jest istotne dla zadania obserwacji. Powodzenie obserwacji .zależy w dużej mierze od uprzednich wiadomości  o spostrzeganym przedmiocie. Dlatego najlepiej przygotowani do obserwacji są specjaliści w danej dziedzinie. [więcej w: strefy tętna kalkulator, poradnia gastrologiczna białystok, panaceum radomsko, panaceum radomsko warszawa ]

Tags: , , ,

No Responses to “Bania eksperymentalne przeprowadzane tachiskopem”

  1. Ada Says:

    Mają nowoczesny sprzęt co również jest ważne wykonując takie badanie

  2. Victoria Says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kardiolog[...]

  3. Gas Man Says:

    Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

Powiązane tematy z artykułem: panaceum radomsko poradnia gastrologiczna białystok strefy tętna kalkulator zalecenia po wyrwaniu zęba