Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

WRAZENIA, CZYLI CZUCIA Badania nad

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

WRAŻENIA, CZYLI CZUCIA Badania nad rozwojem czynności poznawczych u małego dziecka nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że najpierw następuje poznanie pewnych całości struktural- nych i że. dopiero znacznie później ta struktura zapełniła się stopniowo elementami składowymi. Dawniej wyobrażano to sobie wprost odwrotnie, mianowicie, że naj- pierw poznajemy elementy, właśnie wrażenia, czyli czucia, a później dopiero nastę- puje ich synteza. Tak nie jest. Jeżeli mimo to zaczynamy opis czynności poznaw- czych do wrażeń zmysłowych to dlatego, że w analizie spostrzeżenia istotnie najele- mentarniejszym składnikiem jest wrażenie. Jest to mianowicie proste, już dalej prawdopodobnie nierozkładalne zjawisko psychiczne, powstające w prawidłowych warunkach w wyniku działania na narządy zmysłowe podniet ze strony świata ma- terialnego. Podniety te odbijają się w naszej świadomości jako cechy otaczających nas rzeczy, np. ich twardość lub miękkość, szorstkość lub gładkość, temperatura, zapach, smak, kolor, dźwięk lub. właściwość powodowania bólu. Do- tych rzeczy ota- czających nas należy i nasze ciało, które dostarcza nam wrażeń ruchu (kinestetycz- nych), położenia poszczególnych części ciała (czucie głębokie), wrażeń ustrojowych (cenestetycznych) itd. Proces, który powstaje w tkance nerwowej pod wpływem zadziałania podniety, nazywa się pobudzeniem lub podrażnieniem. W ten sposób podnieta jest pro- cęsem fizycznym, pobudzenie procesem fizjologicznym, a wrażenie procesem psy- chicznyrn. Pawłow nazwał cały ten układ analizatorem. Składa się on z na- rządów zmysłowych, dróg dośrodkowych i odpowiedniej okolicy mózgu. W skład analizatora wchodzą wobec tego i pola sensoryczne pierwszego stopnia w korze mózgowej. Uszkodzenie choćby jednego z trzech członów tego analizatora uniemo- żliwia powstanie odpowiedniego wrażenia. Na przykład wrażenia wzrokowe nikną i przy uszkodzeniu oczu, i przy przecięciu nerwów wzrokowych, i przy uszkodzeniu pól pierwszego stopnia w płatach potylicznych obu półkul. [przypisy: strefy tętna kalkulator, poradnia gastrologiczna białystok, panaceum radomsko, panaceum radomsko warszawa]

Tags: , , ,

No Responses to “WRAZENIA, CZYLI CZUCIA Badania nad”

 1. Nikodem Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu laryngolog[...]

 2. Slow Trot Says:

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 3. Milena Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: USG piersi[...]

 4. Eryk Says:

  Dreszcze bez gorączki

 5. Alex Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet medycyny estetycznej[...]

 6. Maria Says:

  też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

Powiązane tematy z artykułem: panaceum radomsko poradnia gastrologiczna białystok strefy tętna kalkulator zalecenia po wyrwaniu zęba