Psychoterapia warszawa
psychoterapeuta warszawa, psychoterapeuta Wrocław, psychoterapia, psychoterapia warszawa

Różnice osobnicze i grupowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Wtłoczenie wszystkich tych typów do kilku klas musi z konieczności odbywać się kosztem istotnych różnic osobniczych i grupowych, które ulegają zatarciu i wygładzeniu. Zarzut ten jest poważny, gdyż jest równoznaczny z zarzutem schematyzowania różnorodnych przejawów życia. Układ klasyfikacyjny nie odbija wówczas wiernie rzeczywistości. Ponadto przyznać trzeba, że nie posiadamy pewności naukowoklinicznej     co do rzeczywistego istnienia odrębnych typów psychopatii schizoidnej, cykloidnej, epileptoidnej, a nawet histeroidnej. Rozpoznania nasze często bowiem opierają się na zupełnie zewnętrznej i powierzchownej ocenie podobieństwa między danym typem psychopatii a odpowiednią jednostką nozologieżną. Wreszcie coraz częściej spotkać można pogląd, że schizoidia, cykloidia, epileptoidia  i histeroidia, jeżeli rozpoznanie nie opiera się tylko na dopatrywaniu się zewnętrznej analogii, mogą być poronnymi lub ubytkowymi postaciami schizofrenii, cyklofrenii, padaczki lub histerii. Z tych powodów coraz częściej można spostrzec w piśmiennictwie psychiatrycznym i w praktyce klinicznoszpitalnej rezygnację z wszelkich prób klasyfikowania typów psychopatycznych. Rozpoznaje się po prostu psychopatię, nadaje się jej nazwę opisową       i nie usiłuje się przyporządkować danego typu za pomocą jakiegoś przymiotnika do takiej czy innej klasy. Zagadnienie słuszności czy niesłuszności takiego stanowiska jest w tej chwili jeszcze sprawą otwartą. W piśmiennictwie radzieckim podjęto na nowo dyskusję nad zagadnieniem, czy psychopaci mieszczą się w granicach normy (Kerbikow), czy też wkraczają już w dziedzinę patologii (Gejer, Portnow). Wbrew dotychczas panującym poglądom ta druga teza zdaje się zwyciężać. Odżyło już nawet pojęcie psychopatii epileptoidnej i paranoidnej, a więc schizoidii. Polemika ta nie jest jeszcze zakończona i trzeba czekać na jej wynik. Ze swej strony można tu dodać, że i jedna, i druga grupa dyskutantów może mieć słuszność. Być może, gdy udoskonalą się nasze sposoby badania, wszystkie przypadki epileptoidii, schizoidii, cykloid i  będzie można zaliczyć do poronnych postaci odpowiednich kręgów nozologicznych,   a więc do charakteropatii. Poza tymi typami pozostaną jednak zawsze odchylenia od przeciętnej struktury charakterologicznej, nie zasługujące żadną miarą na zaliczenie ich do rzędu patologii. Tylko ci ostatni byliby więc psychopatami sensu stricto. Nie należałoby ich też klasyfikować według kryteriów klinicznych. Według współczesnego stanu nauki nie da się jeszcze rozstrzygnąć zagadnienia ostatecznie i nie da się też przewidzieć, jak ono będzie wyglądało         w przyszłości. Praktyczna waga sprawy jest ogromna. Wystarczy wskazać na zagadnienie poczytalności psychopatów. [przypisy: ile trwają studia lekarskie, wniosek o wydanie karty ekuz, elvita jaworzno rejestracja ]

Tags: , ,

No Responses to “Różnice osobnicze i grupowe”

  1. Mental Says:

    może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem

  2. Dancing Madman Says:

    [..] Cytowany fragment: olejek arganowy[...]

  3. The China Wall Says:

    Zasłyszane z SOR jednego z dużych miast Polski

Powiązane tematy z artykułem: elvita jaworzno rejestracja ile trwają studia lekarskie wniosek o wydanie karty ekuz